Recenzent

Jungolink

Chalífa a Západ

Chalífa a Západ

Ty vogo, jsem opravdu netušil, že se ze mě na starý kolena stává imperialista :D ale teď vážně: ano, politika euroatlantického prostoru vůči Blízkému východu nedává většinou smysl a z dlouhodobějšího hlediska postrádá perspektivu....
Více
Mýty kmene Čechů

Mýty kmene Čechů

Ačkoliv je psaní o „prehistorii“ nějakého (historického) etnika vždy obtížné, autor se s tímto problémem vypořádal vskutku originálně a úspěšně (i když zároveň provokativně), kniha se dá doporučit zájemcům o studium mnoha humanitních věd...
Více
Zvířata ve Třetí říši

Zvířata ve Třetí říši

Bohužel jen výjimečně se v historiografii stává, že by kniha říkala tak moc o společnosti v době, o které sama pojednává, tak i o společnosti v době, ve které žije její čtenář. Ochrana přírody na vysoké úrovni v době, kdy se částem populace...
Více
Dějiny ďábla

Dějiny ďábla

Vzhledem k obsahu knihy by bylo ideální, kdyby název v sobě nesl ještě slovo „Kulturní“, neboť některé prameny (zpovědní příručky, čarodějnické procesy z pohledu jiných než literární tvorby apod.) zůstaly autorem téměř nedotknuty. Co se...
Více
Fridrich II.

Fridrich II.

Na pomezí žánru odborného a populárně-naučného, mezi dvěma ostrovy (Rujánou a Sicílií) vznikl spis o personě vládnoucí v říši rozprostřené na obou stranách Alp, portrét muže, v jehož hodnocení se vždy inklinovalo k extrémům: ať už k adoraci...
Více
Ideální panovník českého středověku

Ideální panovník českého středověku

Ano, nedostatečnost redakční práce na této knize se na její kvalitě výrazně podepisuje. Ano, můžeme autorovi vyčítat, že na kvalitě této studie se podepsala i evidentní snaha rukopis včas dokončit a odevzdat v ucelené podobě. A ano, můžeme...
Více
Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců

Panovnický dvůr za vlády Přemyslovců

Vynikající souhrnná práce týkající se dvora a dvorského života v Čechách a na Moravě mezi 10. a začátkem 14. století aneb všechno, co jste kdy chtěli vědět o přemyslovském dvoře a báli jste se zeptat ;)