Recenzent

Boháčová Martina

Listopád

Listopád

Děkuji paní Aleně Mornštajnové za připomenutí, že svoboda není samozřejmost.