Recenzent

Carlo Forgetti

Srebrenica

Srebrenica

Kniha je nesporně výjimečným dokumentárním dílem autora Alexandra Dorina, který sesbíral mnoho materiálu o vojenském zásahu NATO v bývalé Jugoslávii. Chronologický sled událostí občas přerušuje odkazem na budoucí či minulé události, které s...
Více