Magnesia Litera 2007

Přihlašte se nebo registrujte a přidejte si téma do oblíbených.

Magnesia Litera 2007 v Oko Magazínu OKO

David Zábranský čte z připravovaného rukopisu - MAČ 2018

Jeden ze záznamů letošního Měsíce autorského čtení (probíhá do konce července - víc sleduj na www.autorskecteni.cz) nabízí Davida Zábranského a ukázku z jeho rozpracovaného rukopisu, který prý má zatím název Logoz. Autor se vrátil ...

VYBRANÍ AUTOŘI

Petra Dvořáková

Petra Dvořáková (nar. 1977) je spisovatelka a scenáristka. Napsala několik knih pro dospělé i dětské ...

Iva Procházková

Česká spisovatelka.

V roce 1972 maturovala na gymnáziu, ovšem z politických důvodů nepokračovala ...

Radka Denemarková

Česká spisovatelka, literární historička, scenáristka, překladatelka německých děl a dramaturgyně. ...

Litera pro objev roku

Slabost pro každou jinou pláž

Slabost pro každou jinou pláž

(6x)
Debut mladého českého autora opouští zavedená klišé české prózy. Elegantně a vtipně, originální románovou formou - bildungsroman bez morálky a bez vývoje - promítá životy záměrně schematizovaných postav, symbolů a obětí svých kultur.

Litera za prózu

Peníze od Hitlera

Peníze od Hitlera

(3x)
Groteskně potemnělý příběh, v němž se ve dvou časových rovinách odvíjí osud Gity Lauschmanové - dívky, která po návratu z koncentračního tábora, zjistila, že se nemá kam vrátit, a pak ženy, která chce na sklonku života dosáhnout spravedlnosti.

Litera za poezii

Litera za publicistiku

Proměněné sny

Proměněné sny

(6x)
Deset rozhovorů o iluzích a deziluzích, které přináší víra. Kniha přirozeně vypovídá o vztahu naší doby, křesťanství a víry z několika úhlů pohledu. Kniha získala cenu Litera v kategorii publicistika.

Litera za naučnou literaturu

Zamrzlá evoluce

Zamrzlá evoluce

Kniha, která získala cenu Litera za naučnou literaturu, přibližuje teorii takzvané zamrzlé evoluce, která přichází s novým pohledem na vývoj a vznik druhů a hledá odpovědi na řadu otázek spojených s touto problematikou.

Litera za překladovou knihu

Simion Výtažník

Simion Výtažník

(2x)
Román, který získal cenu Litera 2007 pro nejlepší knihu, nabízí fantaskní pohled do ghettoizovaného prostředí jednoho panelového domu v moldavském městě, jehož obyvatelé tvoří hutný vzorek rumunské společnosti po pádu ceausescovské diktatury.

Litera za knihu pro děti a mládež

Myši patří do nebe

Myši patří do nebe

(3x)
Fantaskní příběh s nečekanou a nápaditou pointou, humorné vyprávění o dvou kamarádech pro čtenáře od 7 let. Autorka se pokusila svým barvitým vyprávěním z přírody setřást bázeň ze smrti, která děti mnohdy obestírá.