Nejprodávanější e-knihy - červenec 2019 - životní prostředí a ekologie

Modlitba za Černobyl
(4x)
26. dubna 1986 zničila série výbuchů reaktor a budovu 4. energobloku černobylské atomové elektrárny, nacházející se nedaleko od běloruských hranic. Černobylská katastrofa se stala největší technologickou katastrofou 20. století.
životní prostředí a ekologie

Modlitba za Černobyl

229 Kč
Atmosféra a klima. Aktuální otázky znečištění ovzduší
Kniha probírá důležité aspekty znečištění ovzduší a pomáhá pochopit principy jevů a dějů v zemské atmosféře, klimatické změny a problematiku ochrany atmosféry v globálním kontextu, včetně ekologické politiky v praxi.
životní prostředí a ekologie

Atmosféra a klima. Aktuální otázky znečištění ovzduší

240 Kč
Ekosystémová a krajinná ekologie
Kniha, jež je přepracovanou a doplněnou verzí stejnojmenného učebního textu z roku 2008, uvádí čtenáře do problematiky vzájemného vztahu ekosystému a krajiny.
životní prostředí a ekologie

Ekosystémová a krajinná ekologie

130 Kč