Nejprodávanější e-knihy v roce 2019 - judaismus

Příběhy Tóry
(3x)
Kniha Příběhy Tóry (patnáct biblických zamyšlení) Jana Diveckého přibližuje čtenářům základní příběhy Starého zákona s výkladem nejvýznamnějších židovských rabínů-komentátorů.
judaismus

Příběhy Tóry

89 Kč
O svobodě a náboženství
(5x)
Kniha vrchního rabína britského Commonwealthuobsahuje třicet šest zamyšlení, ve kterých se autor zabývá problémy současnosti na pozadí starozákonních textů a naopak vysvětluje biblické texty na příkladech z dnešního světa.
judaismus

O svobodě a náboženství

89 Kč
Ze skály med
(1x)

Kniha, jejíž název je inspirován závěrečným veršem 81. žalmu, seznamuje čtenáře srozumitelnou formou se židovským mysticismem a na konkrétních příkladech dokládá, jak jej lze aplikovat i v každodenním životě.

judaismus

Ze skály med

139 Kč
Praktický judaismus
Kniha se zabývá praktickými záležitostmi života praktikujících Židů jako je kašrut, manželství, modlitby, svátky atd.
judaismus

Praktický judaismus

199 Kč
Izrael soudců a králů
(4x)
Komentované starozákonní příběhy od počátků dobývání Izraele po krále Davida – pokračování úspěšného titulu Příběhy Tóry.
judaismus

Izrael soudců a králů

89 Kč
Králové Izraele
(2x)
Knížka seznamuje čtenáře s obsahem příběhů (knihy Královské), důraz je však kladen především na interpretaci významu těchto událostí.
judaismus

Králové Izraele

89 Kč
Židovské svátky
V knize s podtitulem Kalendářem od Pesachu do Purimu naleznete přehled všech významných svátků, objasnění jejich kořenů a ukotvení v příbězích Tóry.
judaismus

Židovské svátky

59 Kč
Stezka Tóry
Dílo obsahuje překlad nejvýznamnější a nejobsáhlejší kapitoly díla rabi Löwa – Netivot olam – Stezku Tóry.
judaismus

Stezka Tóry

99 Kč
Osmnáct století Izraele
(3x)
Autor, odborník na problematiku židovské historie, stručně a poutavě líčí dějiny Židů na území Izraele, od zkázy druhého (Herodova) Chrámu až po 19. století a vznik sionistického hnutí.
judaismus

Osmnáct století Izraele

99 Kč
Chanuka
Ilustrovaná kniha o židovském svátku Chanuka s dvěma souběžnými texty je určena dětem i dospělým. První text, který je určen především menším čtenářúm, vypráví samotný příběh o Makabejském povstání, druhý potom podává stručné historické souvislosti.
judaismus

Chanuka

99 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 18 položek
1 2 > >>