Nejprodávanější e-knihy - prosinec 2020 - sociologie

Velký nivelizátor
Od dob, kdy lidé začali obdělávat půdu, chovat hospodářská zvířata a předávat své úspory příštím generacím, stala se ekonomická nerovnost určujícím rysem naší civilizace.
sociologie

Velký nivelizátor

448 Kč
Člověk, jeho mozek a svět
Kniha přináší některé poznatky o nejkomplikovanější stavbě, kterou na Zemi máme - o lidském mozku. Osloví jistě čtenáře z řad studentů psychologie, pedagogických oborů, sociologie, medicíny, ošetřovatelství, rehabilitace, ale i odborníky zmíněných oborů.
sociologie

Člověk, jeho mozek a svět

339 Kč
Dejte lidem peníze
Koncept se pod názvem základní nepodmíněný příjem (ZNP) stal jedním z velkých témat naší doby. V posledních letech o něm zapáleně diskutují odborníci i široká veřejnost napříč sociálním i politickým spektrem.
sociologie

Dejte lidem peníze

239 Kč
Bezdomovectví ve středním věku
Publikace vychází z tříletého výzkumu provedeného u subpopulace pražských bezdomovců středního věku. Studie obsahově navazuje na předchozí čtenářsky úspěšnou monografii Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí.
sociologie

Bezdomovectví ve středním věku

250 Kč
Národ a dějiny jako sociologický problém
Myšlení a působení Tomáše G. Masaryka je v české (i odborné) veřejnosti většinou chápáno jen v jejich dimenzi filosofické a politické. Menší pozornost se věnuje náboženské komponentě Masarykova myšlení.
sociologie

Národ a dějiny jako sociologický problém

260 Kč
Železný Jan
(7x)
Úvahy o jednotlivých fázích života, o zkouškách a prozřeních, kterými by měl procházet každý opravdový muž, chce-li být nejen navenek, ale i vnitřně šťasten. Autor se zároveň snaží vykreslit archetyp muže.
sociologie

Železný Jan

98 Kč
„Pojď s námi budovat pohraničí!“

Práce německého historika Andrease Wiedemanna mapuje druhou a méně známou část procesu, při kterém došlo k vůbec největším přesunům obyvatelstva v českých zemích v historii – celkem se vyhnání a znovuosídlování bezprostředně týkalo pěti milionů lidí

sociologie

„Pojď s námi budovat pohraničí!“

224 Kč
Úvod do gerontologie
Učebnice Úvod od gerontologie se tematicky zaměřuje na aspekty stárnutí a stáří v co nejširším kontextu, ale především na podporu zdraví ve stáří, zdravé stárnutí a zdravotní politiku.
sociologie

Úvod do gerontologie

130 Kč
Jak se vyrábí sociologická znalost
(1x)
S chutí, s humorem a s hlubokým porozuměním napsaná metodologická učebnice.
sociologie

Jak se vyrábí sociologická znalost

150 Kč
Sociologie zločinu
(1x)
Kniha se zabývá deviací v sociologickém slova smyslu. Proč se lidé chovají jinak, než se od nich očekává, a jaké to má příčiny? Co je normální? Co je skutečně přestupek a co zločin? Jak se může společnost bránit a jak má delikventy trestat?
sociologie

Sociologie zločinu

176 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 46 položek
1 2 3 .. 5 > >>