Nejprodávanější e-knihy - prosinec 2020 - lingvistika

Od slova k revoluci
Kniha je věnována ranému básnickému a částečně i výtvarnému dílu jednoho z nejvýznamnějších ruských básníků 20. století Vladimíra V. Majakovského.
lingvistika

Od slova k revoluci

110 Kč
Lingvistická antropologie
Kniha vysvětluje vztah jazyka a kultury z etnolingvistického hlediska. Zabývá se hlavními směry etnolingvistiky, souvislostem s jinými obory, metodami výzkumu a jejich praktickými aplikacemi.
lingvistika

Lingvistická antropologie

356 Kč
Jazyky v komunikaci neslyšících
Monografie navazuje na lingvistický a kulturní přístup k hluchotě rozvíjený v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od poloviny 90. let 20. stol.
lingvistika

Jazyky v komunikaci neslyšících

200 Kč
Pragmatika
Publikace Yana Huanga představuje důkladný úvod do studia pragmatiky. Věnuje se klíčovým oblastem pragmatického bádání – implikatuře, presupozici, řečovým aktům, deixi a referenci, rozebírá vztahy pragmatiky ke kognici, sémantice a syntaxi.
lingvistika

Pragmatika

290 Kč
Stopařův průvodce po galaxii jazyků
Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Nebo také elfem, gulliverovským Liliputánem či mimozemšťanem.
lingvistika

Stopařův průvodce po galaxii jazyků

175 Kč
Vývoj lužickosrbského časování a slovotvorby
S několikaletým odstupem od vydání skloňovací a stupňovací části dostává odborná veřejnost do rukou druhý díl historické mluvnice lužické srbštiny. První polovina svazku – časování – se opírá o standardní pomůcky lužickosrbské diachronie.
lingvistika

Vývoj lužickosrbského časování a slovotvorby

170 Kč
Analýza diskurzu a mediální text
(1x)
Práce představuje analýzu diskurzu, její základní postupy a společná metodologická východiska vlastní nejrůznějším disciplínám.
lingvistika

Analýza diskurzu a mediální text

140 Kč
Řeč komunistické moci
Texty věnované sémantickému rozboru komunistického jazyka.
lingvistika

Řeč komunistické moci

191 Kč
Slovenščina ni težka. Slovinština není těžká
Slovenščina ni težka / Slovinština není těžká je vysokoškolská učebnice slovinštiny pro začátečníky určená českým slovenistům a slavistům.
lingvistika

Slovenščina ni težka. Slovinština není těžká

290 Kč
Úvod do obecné fonetiky
Učebnice, jejímiž autory jsou renomovaní lingvisté z University College London, seznamuje čtenáře se základními pojmy z obecné fonetiky.
lingvistika

Úvod do obecné fonetiky

180 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 13 položek
1 2 > >>