Nejprodávanější tituly - srpen 2020 - lingvistika

Karlík a továrna na lingvistiku -10%
Sborník prací uspořádaný u příležitosti šedesátých narozenin prof. Petra Karlíka.
lingvistika

Karlík a továrna na lingvistiku

299 Kč
269 Kč
O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci -10%
Výborz díla sdružuje především texty vědecké, obsahuje však i nemálo příspěvků drobnějších a určených běžným uživatelům češtiny.
lingvistika

O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci

350 Kč
315 Kč
Čeština v afázii: teorie a empirie
Monografie "Čeština v afázii: teorie a empirie" se zabývá otázkami na pomezí lingvistické afaziologie, psycholingvistiky a neurolingvistiky.
lingvistika

Čeština v afázii: teorie a empirie

150 Kč
Jazyky v komunikaci neslyšících
Monografie navazuje na lingvistický a kulturní přístup k hluchotě rozvíjený v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy od poloviny 90. let 20. stol.
lingvistika

Jazyky v komunikaci neslyšících

200 Kč
Psycholingvistika bilingvismu
Psycholingvistika bilingvismu je zevrubným uvedením do problematiky zpracování psaného i mluveného jazyka u bilingvních mluvčích.
lingvistika

Psycholingvistika bilingvismu

220 Kč
Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině -10%
Kniha podává přehled slovotvorného vývoje deverbálních podstatných jmen od počátků češtiny do třetí čtvrtiny 18. století.
lingvistika

Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině

450 Kč
405 Kč
Teorie lexikální sémantiky -10%
Geeraertsova kniha nabízí vyčerpávající přehled hlavních tradic lingvistického bádání o významu slov od poloviny devatenáctého století do současnosti.
lingvistika

Teorie lexikální sémantiky

390 Kč
351 Kč
Ty jo, to seš dobrá! -10%
Monografie je věnována problematice skládání komplimentů v češtině.
lingvistika

Ty jo, to seš dobrá!

265 Kč
239 Kč
Zapomenutá slova -10%
Kniha, shrnující celoživotní zkušenosti autora s různými totalitami a boj proti nim, psaná vážně, ale i s humorným nadhledem. Připomíná (také pohledem lingvisty) dnes již zapomínané jevy, které ale v různých podobách ohrožují svobodu člověka stále.
lingvistika

Zapomenutá slova

295 Kč
266 Kč
From syntax to Text: the Janus face of Functional Sentence Perspective
The volume presents the author’s articles written in the last fifteen years, dealing with the interaction between syntax, functional sentence perspective (information structure) and text in present-day English.
lingvistika

From syntax to Text: the Janus face of Functional Sentence Perspective

320 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 13 položek
1 2 > >>