Nejprodávanější e-knihy - březen 2021 - právo

Daňové zákony 2021
Nejprodávanější daňová publikace v ČR!
právo

Daňové zákony 2021

99 Kč
Svěřenské fondy
Seznamte se s velice zajímavým a přínosným právním nástrojem, jak si uspořádat rodinné majetkové poměry a vyhnout se problémům do budoucna.
právo

Svěřenské fondy

246 Kč
Účetnictví pro úplné začátečníky 2020
Kniha vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní.
právo

Účetnictví pro úplné začátečníky 2020

186 Kč
Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů
Publikace představuje první z plánované řady prací týkajících se práva obchodních korporací a obchodního práva obecně. Jejím cílem je přiblížit studentům vybraná česká i zahraniční soudní rozhodnutí vztahující se k právu obchodních korporací.
právo

Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů

270 Kč
Právo na informace o životním prostředí ve středoevropském kontextu
Právo na informace o životním prostředí představuje v současné době klíčový nástroj veřejnosti k tomu, aby získala povědomí o skutečném stavu životního prostředí, o předpokládaném vývoji jeho stavu i o faktorech, které na něj mají nezanedbatelný vliv
právo

Právo na informace o životním prostředí ve středoevropském kontextu

475 Kč
Jak přežít krizi v rodině
Manželství, nebo život na psí knížku? Komu z rodičů patří dítě? Jak se domoct výživného? Kdo koho víc týrá? Jak se rychle rozvést? A rozvádět se vůbec? Musí mě dítě poslechnout? Do jakého věku? Jak mám přinutit partnera, aby se ke mně vrátil? Jak vysoudit styk se synem či s dcerou?
právo

Jak přežít krizi v rodině

209 Kč
Politologie nejen pro právníky
Druhé, aktualizované vydání vysokoškolské učebnice Politologie nejen pro právníky je zaměřeno na vymezení základních pojmů používaných v politologii, systém politických stran v České republice a rekapitulaci jednotlivých volebních období od roku 1989
právo

Politologie nejen pro právníky

345 Kč
Skončení pracovního poměru v souvislostech
Publikace se zabývá jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru a jejich důsledky ve světle aktuální judikatury a právní úpravy současného občanského zákoníku.
právo

Skončení pracovního poměru v souvislostech

385 Kč
Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob
Trestní odpovědnost právnických osob byla v České republice zavedena teprve od 1. 1. 2012 zvláštním právním předpisem - zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
právo

Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

199 Kč
Legal English and Its Lexical and Grammatical Structure for Czech Lawyers and Translators
Do rukou českých čtenářů se právě dostává nová, anglicky psaná publikace od dvojice slovenských autorů Miroslava Bázlika a Ady Böhmerové s názvem ´Právní angličtina a její lexikální a gramatická struktura pro české právníky a překladatele´.
právo

Legal English and Its Lexical and Grammatical Structure for Czech Lawyers and Translators

399 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 22 položek
1 2 3 > >>