Nejprodávanější e-knihy v roce 2021 - české a slovenské dějiny

Pravěk českých zemí v evropském kontextu -20%
(3x)
Na rozdíl od dřívějších knížek o pravěku českých zemí se autor soustřeďuje na vztahy našeho pravěku k jiným částem Evropy a Středomoří, pokouší se je osvětlit v širším kontextu.
české a slovenské dějiny

Pravěk českých zemí v evropském kontextu

89 Kč
71 Kč
Jakub Krčín z Jelčan -20%
(1x)
Jakub Krčín z Jelčan proslul jako architekt rybniční sítě na Třeboňsku. Ve službách Rožmberků vybudoval některé z nejproslulejších a dodnes obdivovaných rybníků: Svět, a zejména největší z nich, Rožmberk.
české a slovenské dějiny

Jakub Krčín z Jelčan

199 Kč
159 Kč
Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918–1946 -20%
(1x)
Další z knih uznávaného historika a odborníka na česko-slovenské dějiny 20. století a na utváření národů v prostoru východní a jihovýchodní Evropy se zaměřuje na dvacetiletí, kdy součástí Československa bylo i území Podkarpatské Rusi.
české a slovenské dějiny

Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918–1946

198 Kč
158 Kč
Nehody dopravních letadel v Československu -20%
Nehody dopravních letadel vždy přitahují pozornost veřejnosti.
české a slovenské dějiny

Nehody dopravních letadel v Československu

200 Kč
160 Kč
Čtvrtstoletí republiky -20%
Karel Pacner svou strhující kronikou převážně politických událostí let 1991 až 2018 varuje: jestliže nepochopíme svou minulost, může se stát, že si ji v budoucnosti zopakujeme!
české a slovenské dějiny

Čtvrtstoletí republiky

319 Kč
255 Kč
Ve stínu hákového kříže -20%
Další kniha známého spisovatele, záhadologa a badatele Vladimíra Lišky se vrací k pohnutým a nejvypjatějším okamžikům našich novodobých dějin, do doby, kdy byla zcela podkopána naše samostatnost a ohrožena existence národa. Kniha si klade za cíl seznámit především mladé čtenáře s dobou, od které uplynulo více než sedmdesát let.
české a slovenské dějiny

Ve stínu hákového kříže

149 Kč
119 Kč
Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939 -20%
(1x)
Mnichovská historie je neúplná bez souboru jejích následků.
Některé z nich nejsou ještě v literatuře zachyceny naplno, patří k nim také útěky a vyhánění obyvatel z česko-moravsko-slezského pohraničí Československa.
české a slovenské dějiny

Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939

250 Kč
200 Kč
Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století -20%

Publikace je věnována rozboru tří zákoníků, které v zemích Koruny české – Království českém, Markrabství moravském a Knížectví slezském – uzákonily právní předpisy o trestu a trestání.

české a slovenské dějiny

Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století

150 Kč
120 Kč
Můj rok 1980 -20%
Rok 1980, kterému je věnována tato kniha, byl rokem velkých sportovních událostí, ale také nenápadných, o to však významnějších politických posunů.
české a slovenské dějiny

Můj rok 1980

169 Kč
135 Kč
Jan Palach -20%

Nesvoboda je horší než smrt. Ale jaká je cena za život v bezpráví?  Janovy smysly otupila šílená bolest, prostupující celým jeho tělem. Nevnímal křik ani paniku kolem sebe. Někdo zavolal záchranku a on jen stačil popálenými ústy tiše vyslovit pár vět o tom, aby si lidé přečetli dopis, který nechal u fontány před Národním muzeem.

české a slovenské dějiny

Jan Palach

149 Kč
119 Kč
Zobrazuji 11 - 20 z 32 položek
<< < 1 2 3 4 > >>