Nejprodávanější e-knihy - říjen 2022 - právo

Právo a péče v závěru života
Publikace je věnována tématům z klinického prostředí, kde se střetává intenzivní medicína a paliativní péče, z prostředí, kde se rozhoduje, do jaké míry má být pacient léčen intenzivně, do jaké míry má smysl kurativní přístup...
právo

Právo a péče v závěru života

550 Kč
Právní překlad v teorii a praxi
Hlavním cílem publikace Právní překlad v teorii a praxi je poskytnout čtenářům nejen teoreticky podložený návod, jak postupovat při převádění právních informací z češtiny do angličtiny, ale také praktické ukázky překladů nového občanského zákoníku.
právo

Právní překlad v teorii a praxi

220 Kč
Pracovní právo v bodech s příklady
Šesté aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů.
právo

Pracovní právo v bodech s příklady

395 Kč
Právnická angličtina
Kniha se věnuje praktickým a pro Čechy náročným oblastem právnické angličtiny.
právo

Právnická angličtina

424 Kč
Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru
Veřejný sektor České republiky může naplňovat moderní prvky personalistiky 21. století a očekávání veřejnosti pouze tehdy, pokud ho vykonávají a spravují vhodně motivovaní a moderními metodami řízení lidé.
právo

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

595 Kč
Účetnictví pro úplné začátečníky 2022
Kniha slouží k získání komplexního přehledu o účetnictví.
právo

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

212 Kč
Zákoník práce 2022 - s výkladem
Osvědčená publikace zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma.
právo

Zákoník práce 2022 - s výkladem

152 Kč
Mediace v praxi optikou empirického výzkumu
Jaký je aktuální stav výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci? Jak stanovit podmínky jeho dalšího rozvoje? Na to odpovídá unikátní monografie o mediaci – poznatky autorů vychází z hloubkových rozhovorů se soudci, advokáty a mediátory...
právo

Mediace v praxi optikou empirického výzkumu

885 Kč
Sociální správa
Monografie Sociální správa – Organizace a řízení sociálních systémů je určena jak studentům sociálních, právních a příbuzných oborů, tak profesionálům v oblasti sociální práce, sociální správy a státní správy.
právo

Sociální správa

382 Kč
Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení
Kniha představuje první vědeckou monografii komplexně pojednávající o institutu vyvlastnění v českém právu.
právo

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení

705 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 17 položek
1 2 > >>