Nejprodávanější audioknihy ke stažení - květen 2022 - křesťanství

Církevní dějiny v zrcadle času I.
Počátky vývoje křesťanského dogmatu. Zrod mnišství v Evropě. Cyrilometodějská mise. Jiří Mihola z Katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně přibližuje dějiny církve od jejích počátků až do devatenáctého století.
křesťanství

Církevní dějiny v zrcadle času I.

199 Kč
Církev a válka
Proč nacházíme četné zobrazení zbraní v kostelech? Existuje vůbec něco, co bychom mohli nazvat spravedlivou, nebo dokonce svatou válkou? Teolog Martin Weis zdůrazňuje, že válka v žádném případě nikdy nebyla a není Božím záměrem.
křesťanství

Církev a válka

199 Kč
Církevní dějiny v zrcadle času III.
Konec druhé světové války v roce 1945 a jubilejní rok 2000. Mezi těmito dvěma milníky nacházíme mnoho událostí a osobností, které mají na další dějiny církve rozhodující vliv.
křesťanství

Církevní dějiny v zrcadle času III.

199 Kč
Hermeneutika mystéria
Ctirad V. Pospíšil ve vzdělávacím cyklu nastiňuje základní periodizaci dějin teologie a osvětluje základní principy myšlení současné katolické dogmatické teologie.
křesťanství

Hermeneutika mystéria

199 Kč
Hovory s Bohem I.
Bestseller, ve kterém autor formou dialogu s Bohem hledá odpovědi na základní otázky víry, života a smrti.
křesťanství

Hovory s Bohem I.

299 Kč
Husovská dilemata
(1x)
Jaké byly osobnost a doba mistra Jana Husa? Na tyto a další otázky hledá ve své knize odpověď teolog Ctirad Václav Pospíšil. O tématech publikace a dalším kontextu hovoří v šestidílném cyklu, který se věnuje právě mistru Janovi a jeho odkazu.
křesťanství

Husovská dilemata

199 Kč
Život sv. Antonína Poustevníka
Sv. Antonín přiváděl k rozumu lidi krutého srdce. V 94 paragrafech jeho životopisu z pera alexandrijského biskupa Atanáše projdeme se sv. Antonínem jeho cestu ke svatosti. A ač tento útlý duchovní manuál sepsal biskup Atanáš již r. 357, je to cesta s
křesťanství

Život sv. Antonína Poustevníka

110 Kč
Klaun si povídá s Bohem
(5x)
Jiří Suchý je člověk mnoha profesí. Zpěvák, divadelník, básník a výtvarník, kterého zná u nás snad každý. Ne každý ale ví, že jeho hudební kariéra, jak sám říká, začala v pražském kostele svaté Anežky České, kde jako malý hoch ministroval.
křesťanství

Klaun si povídá s Bohem

149 Kč
Pane, nauč nás modlit se
Pane, nauč nás modlit se - audiokniha s náboženskou tematikou, kterou předčítá Mons. Josef Hrdlička.
křesťanství

Pane, nauč nás modlit se

99 Kč
Bible pro malé i velké - Starý zákon
Biblické příběhy v populární audio formě, přístupné nejširším posluchačským vrstvám. 55 Biblických příběhů vyprávějí: Radovan Lukavský, Ondřej Vetchý, Libuše Šafránková, Ladislav Mrkvička a Jan Potměšil.
křesťanství

Bible pro malé i velké - Starý zákon

189 Kč