Nejprodávanější knihy - červen 2022 - filosofie

Anatomie melancholie
(1x)
Kniha Roberta Burtona o melancholii vyšla poprvé v roce 1621 a patří k nejznámějším a nejčtenějším naučným knihám té doby. Její téma je však prastaré a jako první je pojednal již Aristotelés.
filosofie

Anatomie melancholie

312 Kč
Metafyzika
Jeden ze základních textů řecké filosofie. Co je vlastně skutečné? Jednotlivé nebo obecné? Platón tvrdil, že skutečnost přísluší pouze obecným idejím a jednotlivosti jsou jen nedokonalé... Podle Aristotela, který s Platónem nesouhlasí...
filosofie

Metafyzika

360 Kč
O mimořádných darech Ducha v Teologické sumě

V této části Sumy (STh II-II, q. 171–178) Tomáš pojednává o charismatech, tedy mimořádných darech Ducha svatého, které jsou dány některým křesťanům k užitku celé církve.

filosofie

O mimořádných darech Ducha v Teologické sumě

153 Kč
Zen a umění údržby motocyklu
(2x)
Kultovní kniha americké literatury, podobně jako Kerouacův román Na cestě či Hellerova Hlava XXII. Spojuje zdánlivě neslučitelné žánry cestovního deníku, románu a filozofických úvah.
filosofie

Zen a umění údržby motocyklu

359 Kč
Hovory k sobě
(8x)
Hovory k sobě patří k nejúspěšnějším titulům Antické knihovny, v klasickém překladu Rudolfa Kuthana zde vycházejí již potřetí.
filosofie

Hovory k sobě

239 Kč
Kráva, která plakala a jiné buddhistické příběhy o štěstí
(1x)
Buddhistický mnich, opat kláštera v Západní Austrálii, původem Angličan a vzděláním fyzik, vypráví milou a příjemnou formou, se vždy přítomným úsměvem, příběhy ze života.
filosofie

Kráva, která plakala a jiné buddhistické příběhy o štěstí

269 Kč
O duševním klidu
(2x)
Seneca v díle hledá cesty k mravní odpovědnosti cti, vnitřní svobodě a duševní vyrovnanosti, uvažuje o smrti a o přátelství a jeho prospěšnosti a potřebnosti, chválí odpoutání od materiálních potřeb, prosazuje myšlenku o rovnosti všech lidí.
filosofie

O duševním klidu

329 Kč
Aristotelés - O paměti
Podrobný komentář k základnímu pojednání filosofie času s překladem a řeckým textem.
filosofie

Aristotelés - O paměti

168 Kč
Druhá derivace touhy III.
Třetí kniha trilogie úvah Druhá derivace touhy nadčasově komentuje události, které se během našich životů dotýkaly nás všech.
filosofie

Druhá derivace touhy III.

313 Kč
O eucharistii v Teologické sumě
Traktát o svátosti eucharistie je posledním úplným traktátem Teologické sumy (STh III, q. 73–83).
filosofie

O eucharistii v Teologické sumě

351 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 93 položek
1 2 3 .. 10 > >>