Nejprodávanější audioknihy ke stažení - červen 2022 - křesťanství

Církevní dějiny v zrcadle času III.
Konec druhé světové války v roce 1945 a jubilejní rok 2000. Mezi těmito dvěma milníky nacházíme mnoho událostí a osobností, které mají na další dějiny církve rozhodující vliv.
křesťanství

Církevní dějiny v zrcadle času III.

199 Kč
Církevní dějiny v zrcadle času I.
Počátky vývoje křesťanského dogmatu. Zrod mnišství v Evropě. Cyrilometodějská mise. Jiří Mihola z Katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně přibližuje dějiny církve od jejích počátků až do devatenáctého století.
křesťanství

Církevní dějiny v zrcadle času I.

199 Kč
Husovská dilemata
(1x)
Jaké byly osobnost a doba mistra Jana Husa? Na tyto a další otázky hledá ve své knize odpověď teolog Ctirad Václav Pospíšil. O tématech publikace a dalším kontextu hovoří v šestidílném cyklu, který se věnuje právě mistru Janovi a jeho odkazu.
křesťanství

Husovská dilemata

199 Kč
O katechezi od Adama
Nové a neotřelé pohledy na věrouku a moderní katechezi katolické církve: přesně to nabízí cyklus pořadů, ve kterém se doktor teologie David Bouma zabývá také otázkou, čemu u nás lidé věří a proč. Z čeho vychází učení církve?
křesťanství

O katechezi od Adama

199 Kč
Úvod do teologie trojjediného Boha
Ve vzdělávacím cyklu nás Ctirad Václav Pospíšil přesvědčuje o skryté působnosti Trojice ve stvoření a ve Starém zákoně. Poukazuje na rozhodující roli obrazu Boha v naší mysli na poli spirituality i uspořádání lidské společnosti.
křesťanství

Úvod do teologie trojjediného Boha

199 Kč
Duchovní doprovázení
Kniha objasňuje, co obnáší duchovní doprovázení, kdo to je duchovní průvodce a jak mají na cestě k Bohu doprovázející i doprovázený společně postupovat.
křesťanství

Duchovní doprovázení

159 Kč
Modlitba argentinských nocí
(1x)
Dobrodruh, který se nebojí žít. Kniha, která trefuje do černého. Marek Orko Vácha čte svůj text o cestách k Bohu a smyslu života.
křesťanství

Modlitba argentinských nocí

139 Kč
Stín Otce
(1x)
V tomto románovém příběhu o svatém Josefovi z Nazaretu se autor ujímá nejen úžasného úkolu převyprávět život významného světce, nýbrž rekonstruuje i kulturní pozadí, ve kterém se světcův život odehrával.
křesťanství

Stín Otce

220 Kč
Obrazy ze Starého zákona
Kniha přibližuje současným jazykem starodávné příběhy, které se staly součástí tří světových náboženství a základem kulturní historie lidstva.
křesťanství

Obrazy ze Starého zákona

199 Kč