Nejprodávanější e-knihy - srpen 2022 - právo

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora
Vychází druhé, podstatně doplněné a rozšířené vydání publikace Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora.
právo

Rukověť mediátora aneb co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora

680 Kč
Umělá inteligence & právo
Monografie Umělá inteligence & právo Lindy Kolaříkové a Filipa Horáka z KPMG přináší obecný úvod k umělé inteligenci („ai“), jako je např. její vymezení a dělení, zabývá se elektronickou osobou jako subjektem práva, vývojem umělé inteligence...
právo

Umělá inteligence & právo

415 Kč
Nájem v novém soukromém právu (zejména nájem bytu)
V komentáři se autor zaměřil na otázky spojené s právní úpravou nájmu, zejména nájmu bytu. Publikace je určena všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v množství třeba i protichůdných názorů.
právo

Nájem v novém soukromém právu (zejména nájem bytu)

194 Kč
Internetové právo
Využíváte Internet ke své práci? Znáte všechny možné právní dopady, které může vaše působení na webu mít? Zorientujte se v problematice internetového práva v uceleném průvodci, který tuto oblast přehledně mapuje.
právo

Internetové právo

349 Kč
Úvod do studia práva
Nové vydání je aktualizováno s ohledem na nový občanský zákoník platný od roku 2014. Největších změn doznala oblast procesního práva.
právo

Úvod do studia práva

229 Kč
Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě
Jedním z nejstarších principů péče o dítě je ochrana a pomoc dítěti a uspokojování jeho základních potřeb při uvědomění si jeho vývojové proměnlivosti a zvláštní zranitelnosti.
právo

Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě

212 Kč