Nejprodávanější knihy - srpen 2022 - Německo

Umělci za Hitlera -20%
(2x)
Umělci za Hitlera je kniha převážně o modernistických umělcích, kteří se snažili najít kompromis s nacistickým režimem.
Německo

Umělci za Hitlera

450 Kč
360 Kč
Na horské dráze: Evropa v letech 1950-2017 -20%
(2x)
Renomovaný britský historik moderních dějin lan Kershaw, v této práci navazuje na předchozí knihu Do pekel a zpět: Evropa 1914-1949 (Argo, 2017), již věnoval nejtragičtějšímu období evropských dějin 20. století.
Německo

Na horské dráze: Evropa v letech 1950-2017

548 Kč
438 Kč
1989 – Podzim národů -20%
Kniha poskytuje komplexní srovnávací analýzu průběhu tohoto procesu v Německé demokratické republice, Československu, Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a Polsku.
Německo

1989 – Podzim národů

895 Kč
716 Kč
Hitlerův Mnichov -20%
(1x)
Large Mnichov přelomu 19. a 20. století nazírá jako centrum německé kulturní avantgardy. Kořeny nacionálního socialismu spatřuje v politických a myšlenkových proudech, k jejichž radikalizaci,došlo pod vlivem první světové války.
Německo

Hitlerův Mnichov

398 Kč
318 Kč
Vyměřování Německa -20%
(2x)
Kniha mapuje, jakým způsobem německá poválečná inteligence přemýšlela o němectví.
Německo

Vyměřování Německa

339 Kč
271 Kč
Bavorsko - stručná historie států -20%
Kniha seznámí čtenáře s vývojem největší spolkové země Německa od formování Bavorů a raného středověku, kdy území patřilo nejprve do franské a poté východofranské říše, přes vznik vlastního vévodství a jeho vztahy s panovníky římskoněmecké říše.
Německo

Bavorsko - stručná historie států

190 Kč
152 Kč
S Hitlerem v Polsku -20%
Publikace, kterou držíte v rukou, zobrazuje nejen německý vojenský úspěch, ale zároveň také vypovídá o přízemnosti německé propagandistické mašinérie. Účelem této obrazové publikace mělo být zdůvodnění rozpoutání války.
Německo

S Hitlerem v Polsku

390 Kč
312 Kč
Hitler 1936–1945: Nemesis -20%
(1x)
Druhý díl monumentální práce předního britského historika Iana Kershawa, která představuje dosud nejucelenější a nejrozsáhlejší životopis vůdce nacistického hnutí.
Německo

Hitler 1936–1945: Nemesis

659 Kč
527 Kč
Německé století -20%
Esej německého historika představuje pokus o vystižení základních tendencí německého vývoje ve 20. století. V Jäckelově práci hrají stejně důležitou roli jak otázky politické, tak i hospodářské a kulturní.
Německo

Německé století

298 Kč
238 Kč
Německo - nový stát v Evropě -20%
Historicko-politický esej o poválečném společensko-politickém vývoji a současné tváři Německa a o jeho úloze v evropské a světové politice.
Německo

Německo - nový stát v Evropě

10 Kč
8 Kč