Nejprodávanější e-knihy - září 2022 - právo

Informovaný souhlas
Cílem publikace je zpřístupnit základní fakta o informovaném souhlasu a vysvětlit v náležitých historických souvislostech důvody jeho vzniku, podstatu jeho účelu a prezentovat problémy, které se k němu váží.
právo

Informovaný souhlas

99 Kč
DPH 2022
(1x)
V 18. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním veškerých novel pro rok 2022. Výklad je doplněn o 300 příkladů z praxe. Publikaci využijí všichni, kteří se ve své práci s DPH setkávají.
právo

DPH 2022

331 Kč
Právo a péče v závěru života
Publikace je věnována tématům z klinického prostředí, kde se střetává intenzivní medicína a paliativní péče, z prostředí, kde se rozhoduje, do jaké míry má být pacient léčen intenzivně, do jaké míry má smysl kurativní přístup...
právo

Právo a péče v závěru života

550 Kč
Zákoník práce 2022 - s výkladem
Osvědčená publikace zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma.
právo

Zákoník práce 2022 - s výkladem

152 Kč
Zákoník práce v praxi
Zohledňuje nejnovější novely zákoníku práce k 1. 1. 2022, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky.
právo

Zákoník práce v praxi

237 Kč
Daňová evidence podnikatelů 2021
Vše podle účetní a daňové legislativy 2020 i 2021.
právo

Daňová evidence podnikatelů 2021

161 Kč
Společenské vědy pro techniky
Kniha, vytvořená na míru exaktně uvažujícím technikům, přibližuje podstatu a souvislosti tří společenskovědních oborů: ekonomie, práva a politologie.
právo

Společenské vědy pro techniky

271 Kč
Zákon o sociálních službách
Kniha cílí na objasnění systému sociálních služeb, na vyjasnění práv a povinností poskytovatelů sociálních služeb.
právo

Zákon o sociálních službách

689 Kč
Internetové právo
Využíváte Internet ke své práci? Znáte všechny možné právní dopady, které může vaše působení na webu mít? Zorientujte se v problematice internetového práva v uceleném průvodci, který tuto oblast přehledně mapuje.
právo

Internetové právo

349 Kč