Nejprodávanější e-knihy v roce 2022 - judaismus

Unorthodox
(3x)
Strhující životopis Deborah Feldman konečně v češtině! Deborah prožila celý svůj život ve fanatické náboženské sektě chasidských Židů v americkém Williamsburgu. V sedmnácti letech jí bylo domluveno manželství a očekávalo se od ní, že se stane správnou židovskou manželkou, bude se starat o domácnost a splní svou nejzásadnější povinnost: zplodí potomka.
judaismus

Unorthodox

229 Kč
Týdenní čtení z Tóry: kniha Exodus
Rabín Jonathan Sacks předkládá čtenářům své úvahy nad knihou Exodus, zabývá se problémy současnosti na pozadí starozákonních textů a naopak vysvětluje biblické texty na příkladech z dnešního světa.
judaismus

Týdenní čtení z Tóry: kniha Exodus

159 Kč
Příběh knihy Ester
Kniha komentářů rav Jigala Ariela k biblické knize Ester. Publikace se skládá ze dvou hlavních části – česko-hebrejské bilingvy svitku Ester (v překladu rabína Karola E. Sidona) a komentáře rav Jigala Ariela (v překladu Jana Diveckého).
judaismus

Příběh knihy Ester

119 Kč
Cesta života – Derech chajim
Kniha Derech chajim je mezi Maharalovými spisy výjimečná tím, že je souhrnným komentářem k jednomu celému traktátu Talmudu, k traktátu, který sám Maharal nazýval drahým a vznešeným, k traktátu Avot.
judaismus

Cesta života – Derech chajim

99 Kč
Ner micva. O svátku Chanuka
(1x)
Spis rabi Löwa - Ner micva (Světlo příkazu) - se věnuje tématu osmideního svátku Chanuka.
judaismus

Ner micva. O svátku Chanuka

99 Kč
Stezka Tóry
Dílo obsahuje překlad nejvýznamnější a nejobsáhlejší kapitoly díla rabi Löwa – Netivot olam – Stezku Tóry.
judaismus

Stezka Tóry

99 Kč
O svobodě a náboženství
(6x)
Kniha vrchního rabína britského Commonwealthuobsahuje třicet šest zamyšlení, ve kterých se autor zabývá problémy současnosti na pozadí starozákonních textů a naopak vysvětluje biblické texty na příkladech z dnešního světa.
judaismus

O svobodě a náboženství

89 Kč
Osmnáct století Izraele
(3x)
Autor, odborník na problematiku židovské historie, stručně a poutavě líčí dějiny Židů na území Izraele, od zkázy druhého (Herodova) Chrámu až po 19. století a vznik sionistického hnutí.
judaismus

Osmnáct století Izraele

99 Kč
Židovské svátky
V knize s podtitulem Kalendářem od Pesachu do Purimu naleznete přehled všech významných svátků, objasnění jejich kořenů a ukotvení v příbězích Tóry.
judaismus

Židovské svátky

59 Kč
Osamělý člověk víry
Výklad prvních dvou kapitol knihy Berešit (Genesis), v nichž autor nachází dva lidské prototypy - kreativního a majestátného (a majetnického) "Adama I" a Bohu oddaného muže smlouvy, osamělého "Adama II".
judaismus

Osamělý člověk víry

69 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 13 položek
1 2 > >>