Teolog, který chtěl zabít Hitlera

/ Tomáš Weiss

Vychází kniha o Dietrichu Bonhoefferovi (1906 – 1945). Statečnost, obětavost, skutečná ochota“být na světě pro druhé“. Nejen slovy, ale i skutky.
Vychází kniha o Dietrichu Bonhoefferovi (1906 – 1945). Statečnost, obětavost, skutečná ochota“být na světě pro druhé“. Nejen slovy, ale i skutky.

Kniha se jmenuje Dietrich Bonhoeffer – křesťan v opozici a napsala ji Renate Wildová ( do češtiny přeložila Hana Krijtová a obálku připojil kreslíř Respektu Pavel Reisenauer). 
V Německu došlo s rokem 1933, tedy s rokem Hitlerova nástupu k moci, mimo jiné i k velkému rozkolu uvnitř německé evangelické církve.  Mnozí jsme zažili, jak dokáže „následovníky Krista“ totalitní moc zpitomět. Zpovídající kněží jako spolupracovníci StB, Pacem in Terris…ale zpátky do nacistického Německa.  Velká část německých křesťanů otevřeně souhlasí s Hitlerem, kolaboruje aktivně a z přesvědčení.  Část církve se ale stává antifašistickou. Sem patří jak Bonhoeffer, tak třeba známý teolog Karl Barth, který ale v roce 1935 odjíždí do emigrace. Bonhoeffer se podle svých pozdějších slov právě v utkávání se s antisemitismem a rasismem dostává ve svém životě „od frází ke skutečnosti“.  Čím dál víc je mu protivná teoreticko –akademická teologie, která zcela přehlíží reálné a konkrétní utrpení bližních. Z umělohmotného povrchního křesťanství se pod tlakem doby stává Bonhoefferovou vírou spíš  sociálně –politický neodcizený humanismus. Bůh a Kristus musí viditelně působit především horizontálně, mezilidsky. Ve stručnosti a zjednodušeně: nestačí klečet před křížem, je třeba pomáhat kříž ostatním nést.  A v tom můžeme být posilováni tím na kříži. Sílou té ukřižované pravdivé slabosti, ne nějakou boží všemohoucností.
„Křesťané v Německu brzo budou stát před strašnou volbou: buď chtít porážku svého národa, aby byla zachráněna křesťanská civilizace, nebo chtít vítězství svého národa a tím zničení této civilizace. Vím, kterou z těchto možností musím zvolit, ale nemohu to učinit v zabezpečeném závětří.“ V těchto chvílích v Bonhoefferovi zřejmě dozrálo rozhodnutí přijmout možnost, která se mu otvírala prostřednictvím jeho příbuzných, totiž podílet se na tajné protinacistické činnosti. Tímto rozhodnutím se dovršilo to, co Bonhoefferův životopisec a přítel nazývá druhým podstatným obratem v jeho životě. Prvním byl obrat od teologa ke křesťanu, druhým obrat k odpovědně jednajícímu současníkovi. Těmito obraty nebyl ani teolog, ani křesťan vyzmizíkován, ale v obou případech dostal Bonhoefferův život další, hlubší rozměr.
Od roku 1939 se Bonhoeffer zapojil do odbojové činnosti, v dubnu 1943 byl gestapem zatčen, a po nezdařeném pokusu o atentát na Hitlera v roce 1944 souzen.
V pondělí 9. dubna 1945 zasedal na zvláštní Hitlerův rozkaz stanný soud, který odsoudil k smrti většinu účastníků připravovaného protihitlerovského spiknutí, mezi nimi i Dietricha Bonhoeffera.

Další články

Román o Ivanu Blatném sliboval Martin Reiner už hodně dávno. To čekání bylo útrpné a nekonečné, Reiner psal jednu verzi za druhou a já už málem přestal doufat, že ta kniha někdy vyjde. Vyšla teď – ale stálo to čekání za to?
Recenze

Narodit se básníkem

Román o Ivanu Blatném sliboval Martin Reiner už hodně dávno. To čekání bylo útrpné a nekonečné, Reiner psal jednu verzi za druhou a já už málem přestal doufat, že ta kniha někdy vyjde. Vyšla teď – ale stálo to čekání za to?
 | Tomáš Fojtík
V Praze je velká Reynkova výstava. Výtvarné i básnické dílo Bohuslava Reynka bylo v posledních letech knižně zachyceno z několik stran a úhlů. Referuje znalec pertrkovského autora, kulturní publicista a spisovatel Aleš Palán. Jak mi napsal v emailu: "Vytahal jsem všechny reynkovské publikace - jsou toho dva vysoké štosy. Jak to tak píšu, asi to bude delší." Proč ne, text tedy rozdělíme na dvě části. Dokončení dáme na OKO ještě tento týden..
Recenze

Bohuslav Reynek v knihách

V Praze je velká Reynkova výstava. Výtvarné i básnické dílo Bohuslava Reynka bylo v posledních letech knižně zachyceno z několik stran a úhlů. Referuje znalec pertrkovského autora, kulturní publicista a spisovatel Aleš Palán. Jak mi napsal v emailu: "Vytahal jsem všechny reynkovské publikace - jsou toho dva vysoké štosy. Jak to tak píšu, asi to bude delší." Proč ne, text tedy rozdělíme na dvě části. Dokončení dáme na OKO ještě tento týden..
 | Tomáš Weiss
V sobotu ráno ve Víkendové mozaice Českého rozhlasu 3 - Vltava, na OKU o pár dnů později. Knižní kompas Zdenko Pavelky je vám k dispozici.
Recenze

Knižní pól Zdenko Pavelky

V sobotu ráno ve Víkendové mozaice Českého rozhlasu 3 - Vltava, na OKU o pár dnů později. Knižní kompas Zdenko Pavelky je vám k dispozici.