V trvale nestabilním stavu

/ Barbora Svobodová

S pořadovým číslem 75 vyšla v Edici Revolver Revue útlá knížka mladé začínající spisovatelky Borjany Dodovy nazvaná Inverzní kyvadlo. Jsou v ní obsaženy tři povídky a každá z nich představuje určitou obraznou demonstraci fyzikálního principu, k němuž název celého souboru odkazuje.
S pořadovým číslem 75 vyšla v Edici Revolver Revue útlá knížka mladé začínající spisovatelky Borjany Dodovy nazvaná Inverzní kyvadlo. Jsou v ní obsaženy tři povídky a každá z nich představuje určitou obraznou demonstraci fyzikálního principu, k němuž název celého souboru odkazuje.

Autorka, absolventka FAMU a také Matematicko-fyzikální fakulty UK, přitom čtenářům v knize sama princip inverzního kyvadla přibližuje: „Na rozdíl od obyčejného kyvadla, které pravidelně kmitá kolem rovnovážné polohy, se tedy inverzní kyvadlo nachází v trvale nestabilním stavu“ (s. 118). A právě tato stálá labilita a nemožnost najít vytouženou rovnováhu či bod, v němž by se zdálo, že vše je tak, jak má být, spojuje všechny tři hlavní hrdinky jednotlivých povídek. Každá z protagonistek se jen marně snaží převzít otěže nad svým vlastním životem, ale žádný z kroků, které podniká, ji ke „správné“ cestě nedovedou.

V první a nejrozsáhlejší próze Pes tak postupně hlavní postavě Anně v mysli dohromady splyne její přítel, jenž od ní utekl a kterého snad ani nemilovala, se zatoulaným vlčákem. Psa se ujala a poté ho naopak ona sama opustila, když byl natolik žárlivý, že si ji uzurpoval pouze pro sebe. Obrazem životní situace a duševního rozpoložení druhé hrdinky v povídce Byt se stává její vlastní obydlí. Původně otevřenému a volnému prostoru, který chtěla sdílet se svými partnery, ale nakonec hrozí zhroucení kvůli nešetrným stavebním zásahům jednotlivých mužů snažících se byt přetvářet k obrazu svému. Poslední text Mapa sleduje osudy mladé ženy Eriky, kterou peripetie s láskou zavedly do ciziny a potom, co se ze stesku po domově vrátila, zjistila, že už žádné doma nemá.

Na první pohled by se mohlo zdát, že společným tématem a původcem problémů v životech hrdinek jsou milostné záležitosti. Dodova však spíše než partnerský život mladých žen řeší vztahy obecně, soustředí se na místo člověka v síti různých vazeb. Důležitým momentem, který je společný všem třem textům, je také otázka blízkosti či vzdálenosti dcery a rodičů (zejména otce) a pak především vztah hlavní postavy k sobě samé. Rodiče jsou sice zobrazeni jako milující a pečující, ale zároveň také jako ti, kteří svým dcerám nerozumí. Protagonistky jejich zažité a ověřené životní modely odmítají nebo je nejsou schopny realizovat a odcizují se. Tato „rebelie“ jim však v konečném důsledku nepomůže nalézt vlastní životní směr a ony zůstávají osamoceny. Pokud bychom chtěli opatřit celý soubor nějakou zjednodušující nálepkou, nabízelo by se označit jej za existencialistický. Dokonce i postava cizince, typický existencialistický motiv, se míhá jednotlivými prózami. Autorčino pojetí je ale na rozdíl od „klasického“ sartrovského či camusovského existencialismu oproštěno od explicitně vyjádřeného složitého filozofování. Jeho hloubka, tíže i síla spočívá ve schopnosti sugestivně a prostě vystihnout pocit životní nejistoty a tápání.

Důležitou roli hrají také snové prvky a fantaskno (například bujná vegetace v Bytě působící jednotlivým mužům noční můry, splývání a prolínání některých postav); jsou ale líčeny jakoby mimochodem, bez zvláštního zdůrazňování. Ostatně autorčin styl i způsob vyprávění je celkově velmi věcný, úsporný, až chladně minimalistický. Čtenář může místy získat dojem, že má co dočinění spíše s odbornou prací. Text je členěn do krátkých bloků oddělených volným řádkem a doprovázejí jej poznámky pod čarou. Ty mají někdy faktograficky vysvětlující charakter, někdy jsou lehce absurdní a je z nich patrná lehká ironie vypravěče, která probleskuje i v hlavním textu, a někdy zase připomínají „technické“ poznámky, jež mají korigovat naše čtení.

Inverzní kyvadlo není knihou, která by se po přečtení definitivně uzavřela. A tento dojem nepramení pouze z toho, že jednotlivé povídky mají otevřený konec. Vlastně se ani nedá říct, jestli skončily „dobře“ nebo „špatně“, jak je patrné ze závěru první prózy: „Jako vždycky na to přišla příliš pozdě. Chtěla by říct pozdě, ale přece, jenomže si není jistá, co to přece vlastně znamená“ (s. 71). Texty vyvolávají další otázky a možná i trochu rozpaky, ovšem ne kvůli tomu, jak jsou udělány, ale spíš proto, o čem vypovídají. Konec posledního z nich sice působí trochu optimističtěji, příslibem nové příležitosti: „Když děti najdou všechny ztracené figurky, dávno už si nepamatují původní rozestavění na hracím poli. Rozesměje ji to: Hra musí začít znovu, úplně od začátku“ (s. 120). Ale i vzhledem k předchozím událostem nikdo neví, jestli nová partie nedopadne ještě hůř než předchozí.

Barbora Svobodová, převzato s laskavým svolením studenské LITERÁRNÍ REVUE PULSY

Další články

Od roku 2009 vychází ke konci roku básnický almanach Nejlepší české básně, sestavený podle mustru, převzatého z USA. Sestavení se řídí několika pravidly. Ty dvě základní jsou: text musí být publikován na papíru nebo na internetu v určitém období a nejlepší texty vybírá (a právo veta má) respektovaná básnická osobnost, které celoroční sběr poezie, chystá jeden z básníků mladší generace.  Letos byl šéfem Petr Hruška a sekretářkou Olga Stehlíková.
Recenze

K čemu je ročenka poezie?

Od roku 2009 vychází ke konci roku básnický almanach Nejlepší české básně, sestavený podle mustru, převzatého z USA. Sestavení se řídí několika pravidly. Ty dvě základní jsou: text musí být publikován na papíru nebo na internetu v určitém období a nejlepší texty vybírá (a právo veta má) respektovaná básnická osobnost, které celoroční sběr poezie, chystá jeden z básníků mladší generace. Letos byl šéfem Petr Hruška a sekretářkou Olga Stehlíková.
 | Tomáš Weiss
Pak ti Turci nemají vyhrávat války, když na jedno hornouherské městečko připadne dobrá desítka vražd, chtělo by se dodat na okraj recenze knihy Juraje Červenáka Mrtvý na Pekelném vrchu.
Přestože kniha se už svým podtitulem prezentuje jako detektivní příběh z rudolfinské doby, nečekejte (alespoň zatím) obligátní prostředí Prahy nebo Vídně, nýbrž komornější hornické městečko Schemnitz v Horních Uhrách, jež je jako ementál příhodně provrtáno nejrůznějšími štolami, tunely a jeskyněmi.
Recenze

Kopec mrtvých na Pekelném vrchu

Pak ti Turci nemají vyhrávat války, když na jedno hornouherské městečko připadne dobrá desítka vražd, chtělo by se dodat na okraj recenze knihy Juraje Červenáka Mrtvý na Pekelném vrchu. Přestože kniha se už svým podtitulem prezentuje jako detektivní příběh z rudolfinské doby, nečekejte (alespoň zatím) obligátní prostředí Prahy nebo Vídně, nýbrž komornější hornické městečko Schemnitz v Horních Uhrách, jež je jako ementál příhodně provrtáno nejrůznějšími štolami, tunely a jeskyněmi.
 | Radek Hochmal
Už jste někdy potkali babičku, která by byla příšerně líná, která by například neuklízela, nechodila pořád krásně a pečlivě nažehlená nebo která by se starala o vnoučata pouze v předem domluveném čase a ne pokaždé, když by ji její děti postavily před hotovou věc?
Recenze

Jsou babičky líné? Jak se vyhazuje z kopýtka?

Už jste někdy potkali babičku, která by byla příšerně líná, která by například neuklízela, nechodila pořád krásně a pečlivě nažehlená nebo která by se starala o vnoučata pouze v předem domluveném čase a ne pokaždé, když by ji její děti postavily před hotovou věc?