Pitva stalinismu z roku 1936 odhalila metastázy nelidskosti

/ Jiří Flaišman

André Gide se vypravil na několikatýdenní oficiální cestu po SSSR v létě roku 1936 s přáteli (mj. s E. Dabitem, který během cesty zemřel – a jemuž později Gide svoji knihu připsal). Po návratu se rozhodl po vzoru své knihy o Kongu z 20. let dojmy ze sovětského Ruska sepsat.
André Gide se vypravil na několikatýdenní oficiální cestu po SSSR v létě roku 1936 s přáteli (mj. s E. Dabitem, který během cesty zemřel – a jemuž později Gide svoji knihu připsal). Po návratu se rozhodl po vzoru své knihy o Kongu z 20. let dojmy ze sovětského Ruska sepsat.

ukázka z delší recenze:

Autor Návratu ze SSSR odjížděl na východ jako přesvědčený komunista, navrátil se jako člověk pochybující, byť stále věřící v „odražení ode dna“, které se sovětské společnosti musí po hrůzách spáchaných Stalinovým režimem podařit (připomeňme, že se jedná o období tzv. moskevských procesů). André Gide svým vyznáním do značné míry zrcadlil názorový vývoj mnohých českých intelektuálů a umělců poválečné generace (rozuměj těch, kteří vstoupili na scénu po první světové válce, respektive po říjnu 1917 a kteří spojili své ideály s revoluční proměnou světa). On i oni hledali v Sovětském svazu štěstí (klíčový – mnohými zpochybňovaný – Gidův termín) individua ve společnosti projektované kolektivisticky, a nalezli člověka spoutaného, ustrašeného, pokřiveného, hledali sociální spravedlnost, a setkávali se jen s bídou, klientelismem a nevídaným způsobem vykořisťování mas, doufali v možnosti diktatury proletariátu, a našli diktaturu jednoho krutovládce, věřili v nové perspektivy v oblasti kultury, a setkali se s její devastací. A někteří – jako Gide – v druhé polovině 30. let procházeli procesem bolestného vystřízlivění (srov. o tom např. I. Pfaff: Česká levice proti Moskvě 1936–1938, Praha 1993).

 

Gide byl vynikající pozorovatel, celý Návrat je ovšem také svědectvím o vnitřním souboji mezi „vírou“ a „realitou“, u Gida zejména bojem člověka o „naprostou svobodu a vnitřní plnost životní“ (V. Černý). Počínající navracení dědictví, rodinných majetků a posilování funkce rodiny v Sovětském svazu Gide již v době svého pobytu prohlédl jako zásah Stalinova režimu do chodu ruské společnosti, jehož cílem bylo „dát sovětskému občanovi pocit, že může bránit osobní majetek“ (s. 60) – tento Stalinův záměr pak sehrál zásadní roli při mobilizaci ruské společnosti v období nastávajícího válečného konfliktu. Gidovo odhalení hlavních mechanismů moci, skvěle formulované a dokladované, se tak mohlo stát pro nemnoho vidoucích klíčem k čtení politické situace nejen v době nacistické okupace, ale zejména po únoru 1948 (a proto u nás od roku 1937 nemohla být znovu vydána).

Jiří Flaišman, text celé recenze na stránkách Institutu pro studium literatury

Další články

Jaké má pocity matka, jejíž syn se pomátl tak, že začne tvrdit, že je synem Božím a nechá se pro svou představu ukřižovat? Tak přesně na to se pokouší odpovědět zpověď Ježíšovy matky Marie.
Recenze

Mámo, musím se nechat ukřižovat!

Jaké má pocity matka, jejíž syn se pomátl tak, že začne tvrdit, že je synem Božím a nechá se pro svou představu ukřižovat? Tak přesně na to se pokouší odpovědět zpověď Ježíšovy matky Marie.
 | Topi Pigula
Další výprava do země věčně pokryté knihami. Připomene se klasika o české identitě od Františka Kautmana, zapálí se stařina, nastaví se ucho místy až neuvěřitelnému vyprávění Marie Rút Křížkové a hezky česky se podíváme do Skotska. To vše v písemné podobě pravidelného pořadu Českého rozhlasu 3 - Vltava.
Recenze

Knižní pól Zdenko Pavelky

Další výprava do země věčně pokryté knihami. Připomene se klasika o české identitě od Františka Kautmana, zapálí se stařina, nastaví se ucho místy až neuvěřitelnému vyprávění Marie Rút Křížkové a hezky česky se podíváme do Skotska. To vše v písemné podobě pravidelného pořadu Českého rozhlasu 3 - Vltava.
 | Zdenko Pavelka
Pokud se někdo domníval, že prasklá aorta předčasně ukončí Vieweghovu spisovatelskou kariéru, tak se pořádně spletl. Za dva roky od složité operace jeden z nejpopulárnějších a nejčtenějších českých autorů polistopadové éry už stihl vydat dva knižní tituly – deníkové zápisy Můj život po životě a povídkový soubor Zpátky ve hře.
Recenze

Vieweghova křižovatka

Pokud se někdo domníval, že prasklá aorta předčasně ukončí Vieweghovu spisovatelskou kariéru, tak se pořádně spletl. Za dva roky od složité operace jeden z nejpopulárnějších a nejčtenějších českých autorů polistopadové éry už stihl vydat dva knižní tituly – deníkové zápisy Můj život po životě a povídkový soubor Zpátky ve hře.