Bezbarvě barevný Murakami

/ Jana Fleglová

Knihy Harukiho Murakamiho si čtenáři v Evropě oblíbili, protože jeho autorský styl je příjemným dialogem mezi japonskou tradicí a evropskou popkulturou. A co víc – oba světy spojuje, poněvadž lidé v podstatě cítí, reagují a prožívají některé okamžiky stejně, i napříč kontinenty. Ani román Bezbarvý Cukuru Tazaki a jeho léta putování není výjimkou. Murakami v něm líčí všední život člověka, který se cítí neukotvený, nevýznamný, bezbarvý. Jeho léta putování nesměřují k žádnému konkrétnímu cíli.
Knihy Harukiho Murakamiho si čtenáři v Evropě oblíbili, protože jeho autorský styl je příjemným dialogem mezi japonskou tradicí a evropskou popkulturou. A co víc – oba světy spojuje, poněvadž lidé v podstatě cítí, reagují a prožívají některé okamžiky stejně, i napříč kontinenty. Ani román Bezbarvý Cukuru Tazaki a jeho léta putování není výjimkou. Murakami v něm líčí všední život člověka, který se cítí neukotvený, nevýznamný, bezbarvý. Jeho léta putování nesměřují k žádnému konkrétnímu cíli.

Místy až přepečlivé zaměření na vnitřní život Cukurua Tazakiho nás přirozeně tlačí k tomu, že očekáváme znatelný psychologický vývoj hlavní postavy. Poté ale zjistíme, že světem tohoto bezbarvého človíčka nehýbe on sám, ale události, které se odehrávají kolem něj. Takový jedinec se stává objektem akcí a reakcí lidské společnosti. A při tom všem je stále bytostně sám. „Vybudoval si maličký prostor na kraji bezedné temné díry a v tomhle prostoru pak žil svůj osamělý život.“

V tom lze spatřit pojítko (nejen) s evropským člověkem, kterého provází šeď pracovních dní, bezprizornost, nejistota a zároveň rozumové popírání vyššího smyslu čehokoliv. Ani přes svou urputnou snahu nedokáže racionálně popřít důležitost a moc sociálních vztahů. „Sílu té situace, která mezi námi úplnou náhodou nastala. Protože bylo jasné, že se už nikdy nezopakuje.“ A Cukurua ztráta této síly doprovází v nejrůznějších nuancích celé roky, dokonce desetiletí.

Skutečně všední příběh

Soustředění na pachuť dávné zrady je provázáno do příběhu, který má téměř detektivní konstrukci. Murakami hlavní postavě umožňuje ohlížet se o šestnáct let zpátky do minulosti a každý ze střípků zasazovat do mozaiky přítomnosti. V mnoha událostech rozpoznáváme vlastní život, zároveň cítíme, že Cukuruovi se od jisté chvíle děje něco výjimečného a neopakovatelného, i přesto, že je naprosto obyčejný. A naléhavě potřebujeme vědět, co se bude dít dál. Potvrzuje se tu dřívější zkušenost, že Murakami dokáže přikovat čtenáře ke knize a nepustit ho, dokud se poctivě nedočte na konec. Posledních pár desítek stran už jen „hraje o čas“ a ujišťuje o tom, že kniha je skutečně všedním příběhem bezbarvého jedince. O tom, kolik času zabere zapamatovat si název, ani mluvit nemusím.

Haruki Murakami dokáže brilantně komponovat nálady svých knih. V této knize mu v tom pomohla nejen vážná hudba (opakující se motiv Le mal du pays od Franze Liszta), ale i barevnost japonských jmen a schopnost probouzet čtenářovu obrazotvornost popisem, metaforou, metonymií či přirovnáním. „Jednoho dne se znenadání vypaří. Bez vysvětlení a bez pozdravu. Pouto, co stále ještě poklidně tepe horkou krví, která v něm proudí, přeseknou sekyrou ostrého ticha.“

 Autor s důvěryhodnou imaginací

Cukuru Tazaki zdařile popisuje své pocity, ostatní lidi a místa. Jeho očima nás Murakami vpouští nejen do Tokia, Nagoji a Helsinek, ale i do našich vlastních myšlenek a představ. Autor pracuje s charakterovou deskripcí tak, že se zaměří na detaily vzhledu, které čtenáři nenápadně sugerují osobnost dané postavy – ať už jde o vyhrnuté rukávy od košile a komínek cigaretového kouře, mátově zelené šaty, anebo o zálibu ve výrobě porcelánu. Murakami si libuje i v naprosto absurdních detailech, které však navozují určitou atmosféru. „Aka přehodil nohu přes nohu a rukou smetl z okraje nohavice svých plátěnek nitku, která se mu tam zachytila.“

Murakamiho parketou nejsou dialogy. Jako by se jimi snažil knihu pouze oživovat a zpestřovat. Jsou nekonzistentní a nepřirozené, narativní a málo dramatické, často kostrbatě šroubované, vyznívají nevěrohodně. To škodí zejména ztvárnění Cukuruova vztahu se Sárou, které na dialozích staví. Kniha jako celek však není založena na přímých řečech a dramatické situaci, poutavá zápletka je pro Murakamiho jen východisko k tomu, aby uvedl na scénu archytypální postavy a rafinovanou skladbou hudebních a vizuálních motivů vyvolal velmi konkrétní náladu. Jeho imaginace je přesná, každá událost, každý pocit, každá osoba mají v líčení Cukurova putování přesně dané místo. Významné místo ve výjimečně banálním příběhu jednoho bezbarvého a bezvýznamného člověka.

Jana Fleglová, převzato ze stránek Dobrá čeština

Další články

Nám známá historie americké Amazonie je psána krví evropských a následně severoamerických dobrodruhů. Vladimír Plešinger pomocí jejich příběhů napsal literaturu faktu, mapující pronikání bělochů do pralesů Jižní Ameriky. Fakt výborné čtení!
Recenze

Bledé tváře objevují Amazonii

Nám známá historie americké Amazonie je psána krví evropských a následně severoamerických dobrodruhů. Vladimír Plešinger pomocí jejich příběhů napsal literaturu faktu, mapující pronikání bělochů do pralesů Jižní Ameriky. Fakt výborné čtení!
 | Topi Pigula
Tradiční textová podoba pravidelného knižního pořadu Českého rozhlasu je tentokrát monotématická. ČIli - kdož sú knižní bojovníci za pravdivý obraz o knězi, který si před 600 lety popletl katolickou církev s ideou Ježíše Krista.
Recenze

Knižní pól Zdenko Pavelky - tentokrát Hus speciál

Tradiční textová podoba pravidelného knižního pořadu Českého rozhlasu je tentokrát monotématická. ČIli - kdož sú knižní bojovníci za pravdivý obraz o knězi, který si před 600 lety popletl katolickou církev s ideou Ježíše Krista.
 | Zdenko Pavelka
Mám ráda divné knihy. Zvláštní, jiné, neotřelé. Takové, při jejichž čtení pociťuji přímo fyzické uspokojení. Ty, ve kterých se autor laská se slovy, až mi běhá mráz po zádech a jemné chloupky na krku se staví do pozoru. Kde slova a myšlenky tančí v objetí a já mám chuť vrhnout se mezi ně a vybuchnout s nimi v naprostém duševním souladu.
Recenze

Laura a její spisovatelské duše

Mám ráda divné knihy. Zvláštní, jiné, neotřelé. Takové, při jejichž čtení pociťuji přímo fyzické uspokojení. Ty, ve kterých se autor laská se slovy, až mi běhá mráz po zádech a jemné chloupky na krku se staví do pozoru. Kde slova a myšlenky tančí v objetí a já mám chuť vrhnout se mezi ně a vybuchnout s nimi v naprostém duševním souladu.