Deník Rivky Lipszycové

/ Tomáš Weiss

Červen 1945. Lékařka Zinajda Berezovská, dobrovolnice Rudé armády, si po skončení války, přijíždí prohlédnout vyhlazovací tábor Osvětim-Birkenau. Prochází kolem plynových komor a zničených krematorií. Co je to, tam u třetího krematoria, nějaké papíry nebo...? Ten zaprášený sešit je deník. Odváží si jej do Omska, kde jej uchovává až do roku 1983, kdy umírá...To, co Berezovská tenkrát našla, byly zápisky židovské dívky, která přijela do Osvětimi z lodžského ghetta.
Červen 1945. Lékařka Zinajda Berezovská, dobrovolnice Rudé armády, si po skončení války, přijíždí prohlédnout vyhlazovací tábor Osvětim-Birkenau. Prochází kolem plynových komor a zničených krematorií. Co je to, tam u třetího krematoria, nějaké papíry nebo...? Ten zaprášený sešit je deník. Odváží si jej do Omska, kde jej uchovává až do roku 1983, kdy umírá...To, co Berezovská tenkrát našla, byly zápisky židovské dívky, která přijela do Osvětimi z lodžského ghetta.

Rivka, která se narodila 15. září 1929, byla nejstarší ze čtyř dětí Jankela a Miriam Sary Lipszycových. V roce 1932 se jim narodil ještě syn Abram, jemuž přezdívali Abramek, a o rok později následovala dcera Cypora čili Cipka. Nejmladší dcera Estera, které říkali Tamarcia, se narodila v roce 1937. Oba Rivčini rodiče pocházeli z polské Lodže. Rivčiny zápisky sledují
události, jež se v ghettu staly od října 1943 do dubna 1944, a pokrývají tak období, které nezaznamenává žádný jiný ze známých lodžských deníků. Rivčin deník ovšem není výjimečný jen kvůli časovému období, z něhož pochází, ale také proto, že ho napsala ortodoxní Židovka. Všichni autoři deníků z lodžského ghetta řešili základní existenciální otázky, jenže většinou jen ze světské perspektivy. Naproti tomu Rivčino vidění světa je povýtce náboženské– pevně věřila v Boží milosrdenství a ze všech sil se snažila žít podle židovského učení a etických principů. Zároveň ale Rivka vystupovala jako inteligentní a ambiciózní moderní mladá žena, která se zajímá o svět kolem sebe a svoje místo v něm, a jako silná osobnost, která naštěstí (nebo možná naneštěstí) nedokáže ignorovat útlak a ponížení. Naopak, Rivka si dobře uvědomovala, že pokud je potřeba, musí se umět postavit na odpor, bránit samu sebe a trvat si na svém.Při pozorném čtení deník poskytuje nový a neotřelý pohled na každodenní život a přežívání v lodžském ghettu.

Další články

Tenktokrát se pravidelný pořad literárního redaktora a publicisty, který připravuje pro Český rozhlas, zaobírá hlavně "velkým rozkladem" - pohledem Nialla Fergusona a Karla Hvížďaly.
Recenze

Knižní pól Zdenko Pavelky

Tenktokrát se pravidelný pořad literárního redaktora a publicisty, který připravuje pro Český rozhlas, zaobírá hlavně "velkým rozkladem" - pohledem Nialla Fergusona a Karla Hvížďaly.
 | Zdenko Pavelka
Åsa Larsson s Ingelou Korsell doposud napsaly pět dílů ze série PAX. Série určené malým, mladým čtenářům, současně však série natolik poutavě odvyprávěné, že jí dost možná nepohrdnou ani rodiče. A jak už to u severské literatury bývá, napětím a mrazivem se nešetří...
Recenze

Za rohem číhá potvora

Åsa Larsson s Ingelou Korsell doposud napsaly pět dílů ze série PAX. Série určené malým, mladým čtenářům, současně však série natolik poutavě odvyprávěné, že jí dost možná nepohrdnou ani rodiče. A jak už to u severské literatury bývá, napětím a mrazivem se nešetří...
 | Lukáš Gregor
Po staletí pěstěnou francouzskou literaturu vždy obohacovali i umělci rebelové o dravější proud, okysličený nižšími sociálními vrstvami a jejich mluvou. Dnes je Francie multikulturní země a mezi francouzsky píšící spisovatele patří již dávno řada autorů původem z bývalých kolonií. Ti nyní vnášejí do francouzské literatury nové, překvapivé prvky. Jako třeba Prasklej sklenička od Alaina Mabanckoua.
Recenze

Smutný klaun francouzské literatury

Po staletí pěstěnou francouzskou literaturu vždy obohacovali i umělci rebelové o dravější proud, okysličený nižšími sociálními vrstvami a jejich mluvou. Dnes je Francie multikulturní země a mezi francouzsky píšící spisovatele patří již dávno řada autorů původem z bývalých kolonií. Ti nyní vnášejí do francouzské literatury nové, překvapivé prvky. Jako třeba Prasklej sklenička od Alaina Mabanckoua.