Knižní pól Zdenko Pavelky

/ Zdenko Pavelka

V pravidelném týdeníku, který literární redaktor a publicista připravuje pro Český rozhlas, půjde tentokrát převážně o uspořádávání světa. O všechny ty pokusy a omyly. O sílu a násilí. O situace, ze kterých jde na člověka taková nějaká světová tíseň.
V pravidelném týdeníku, který literární redaktor a publicista připravuje pro Český rozhlas, půjde tentokrát převážně o uspořádávání světa. O všechny ty pokusy a omyly. O sílu a násilí. O situace, ze kterých jde na člověka taková nějaká světová tíseň.

Knižní pól 10. 9. 2016

Knihu amerického historika a někdejšího ministra zahraničí Spojených států amerických Henryho Kissingera Uspořádání světa, kterou s podtitulem Státní zájmy, konflikty a mocenská rovnováha vydalo v českém překladu Martina Pokorného nakladatelství Prostor, považuji za výtečnou příručku k porozumění světu. Henry Kissinger je výjimečný autor, který jako jeden z mála může kombinovat akademický pohled se zkušenostmi z vrcholné politiky.

Kissingerovi bylo letos třiadevadesát a knihu Uspořádání světa vydal v New Yorku před dvěma lety. Kissinger je velmi inspirativní myslitel, protože jako v chlapeckém věku naturalizovaný Američan spojuje velmi hluboké porozumění evropské politice a kultuře s neobyčejně silným americkým vlastenectvím. Jeho kniha je bez nadsázky intelektuálním odkazem, v němž shrnuje všechno, co si myslí, že je pro euroatlantickou civilizaci důležité.

Henry Kissinger dal už v dřívějších publikacích najevo, že za nejdůležitější dohodu, která dodnes určuje světovou politiku, považuje vestfálský mír, ukončení třicetileté války. Jeho definice zní:

Vestfálský mír v sobě neodrážel nějaké hluboké mravní pochopení, nýbrž pragmatické vyrovnání s realitou. Opíral se o soustavu nezávislých států, jež se zdržují vzájemných zásahů do vnitřních záležitostí a krotí své ambice nastolením celkové mocenské rovnováhy. V evropských bojích nezvítězil žádný specifický nárok na pravdu a neutvořila se žádná celková vláda. Naopak každý stát obdržel atribut suverénní moci nad vlastním územím. Všechny státy též měly vzít na vědomí domácí uspořádání i náboženské vyznání ostatních zemí jakožto fakt a zdržet se pokusů o zpochybnění jejich existence.

Tohle je i základní teze, podle které Henry Kissinger hodnotí další vývoj světa. Celkem úspěšně dokládá, že každé porušení zásad vestfálského míru vedlo k problémům nebo rovnou katastrofám. Za nejvýznačnější vybočení, jejichž vybalancování trvalo roky a vyžadovalo velké úsilí, považuje Francouzskou revoluci a Napoleonovu snahu vnutit Evropě francouzský řád, zcela nesystémová či spíše protisystémová byla podle něj bolševická revoluce a její představa o světovládě, podobným překročením rovnováhy byly ambice hitlerovské Třetí říše. Velmi jemně, avšak srozumitelně naznačuje, že vpád do Iráku v roce 2003 také nebyl v souladu s vestfálskými pravidly.

Kissinger je vynikající analytik pro dobu do začátku vietnamské války. Tehdy však už začal působit jako poradce amerických prezidentů a stává se ve své knize průhledným apologetem americké politiky. Prozrazuje ho nejen změna vyjadřování, ale i to, co zamlčí. Jeden příklad je výmluvný. Kissinger byl jako ministr zahraničí hlavní osobou amerického angažmá ve vojenském převratu v Chile v roce 1973, kterému pravicová chilská vláda Sebastiana Piñery přisoudila po letech dokladování v roce 2011 přes 40 000 perzekuovaných obětí, z toho 3065 zabitých nebo násilně zmizelých. Kissinger ve své knize nevěnuje Chile jedinou větu.

Na druhé straně je však Kissinger jako obhájce své – tedy zmíněné euroamerické – civilizace nekompromisní a podnětný kritik. Týká se to jak Číny nebo Ruska, tak, a to především, varování před chybami ve vztazích s islámskými zeměmi. Vysvětluje prostřednictvím dalších autorů včetně islámských, co je podstatou džihádu: jde o nastolení celosvětového pax islamica, který nepřipouští alternativu a v němž nemuslimská společenství se buď stanou součástí islámské komunity, nebo se podřídí její suverenitě jakožto náboženské obce či jako autonomní entity, jež mají se zemí islámu samostatné smluvní svazky.

A uzavírá: Západní elity mnohdy projevují fatální nedostatek imaginace, považují zápal revolucionářů za nevysvětlitelný a myslí si, že jejich extrémní výroky jsou jistě míněny jen metaforicky nebo mají posloužit k nátlaku při vyjednávání. Pro islámské fundamentalisty však tyto názory představují pravdu, která zcela anuluje pravidla a normy vestfálského nebo jakéhokoli jiného světového pořádku.

S knihou Henryho Kissingera Uspořádání světa získáte přehled o nemocech světa i tam, kde autor přiznává, že už není úplně doma: v závěru uvažuje o mezinárodní politice v digitální době a o rizicích, která přináší technologická éra v podobě posedlosti okamžikem.

 

Islám je dnes v médiích jedno z nejpoužívanějších slov. Ale nedá se říct, že by bylo pro Evropany nejsrozumitelnější. Tuhle nerovnost se velmi důkladně pokouší odstranit nakladatelství Academia, poznávání islámského světa a Blízkého východu věnovalo už řadu titulů. Tři z nich ještě voní tiskařským lepidlem.

První z nich patří do kategorie světového kulturního dědictví. Magdaléna Vitásková připravila svazek čtyř děl jednoho z nejznámějších islámských učenců, kterého známe spíše pod jeho latinizovaným jménem Avicenna. Celým jménem to byl Abú ‘Alí ’l-Husajn ibn ‘Abdalláh ibn ‘Alí ibn Síná. Kniha se jmenuje Láska jako cesta k Bohu a zahrnuje tato Avicennova díla: Živý, syn Bdícího; Pták; Salamán a Absál a Pojednání o lásce. Magdaléna Vitásková tyto texty nejen přeložila, ale doprovodila je zasvěcenými studiemi a komentáři.

 

Druhou knihou je historická monografie oxfordského politologa Aviho Šlaima Izrael a Palestina s podtitulem Přehodnocení, revidování, vyvracení. Jsou to dosud nejobsáhlejší dějiny izraelsko-palestinského konfliktu, které u nás zatím vyšly, dovedeny jsou do roku 2008. Přeložila je Daniela Bartáková.

 

Nejzajímavější a nejaktuálnější publikací je studie německého novináře z deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung Rainera Hermanna Konečná stanice Islámský stát? s podtitulem Selhání státu a náboženská válka v arabském světě. Kniha vyšla v Německu loni a zachycuje události do začátku roku 2015, do vraždění v redakci časopisu Charlie Hebdo. Chybí v ní tedy prudce se vyvíjející agrese Islámského státu v podobě útoků v Evropě i vývoj v politice muslimských zemí během posledního roku a půl. Přesto je to zatím nejdůkladnější zpráva o Blízkém východu, kterou si můžeme přečíst v češtině a o níž se dá říct, že nemlží.

Co z knihy vyplývá? Rainer Hermann charakterizuje celé dění na Blízkém východě jako obdobu evropské třicetileté války, tedy jako konflikt všech se všemi, v jehož základu je nesmiřitelný rozpor mezi šíity a sunnity. Islámský stát je produktem tohoto nábožensky motivovaného souboje o moc nad regionem. O hegemonii zde usilují na jedné straně Saudové, sunnité, na druhé straně Írán jako šíitská mocnost. Dávnou kolísavou rovnováhu Blízkého východu nejprve fatálně narušil v roce 1798 Napoleon svým tažením do Egypta. Další nešťastné působení Evropanů potažmo Američanů završil vpád koalice ochotných do Iráku v roce 2003. Odstraněním Saddáma Husajna padla sekulární sunnitská překážka, která bránila Íránu v přímém spojení s šíitskou Sýrií. Saudská monarchie tak začala usilovat o odstranění Asada v Sýrii a posilovat všechny možné sunnitské skupiny v regionu včetně těch, z nichž se po řadě vzájemných bojů a fúzí vynořil Islámský stát, který podle Hermanna není ničím novým, jen agresivnějším, krutějším a lépe, jako stát fungujícím. Do složité problematiky se pokouší vstupovat Turecko jako třetí ambiciózní hráč v regionu, který však podělá, co může. A to Hermann nemohl tušit, jak bude Erdogan pokračovat, že se postupně stává nebezpečnější figurou než falešný chalífa Baghdádí.

Knížka Rainera Hermanna Konečná stanice Islámský stát? dokonce výslovně, i když bezděčně a nezáměrně, potvrzuje Kissingerovo uznalé hodnocení vestfálského míru. Hermann připomíná, že třicetiletá válka skončila až v okamžiku, kdy byli všichni aktéři unaveni a náboženská otázka ztratila na významu.

Další články

Už přes sto let si euroamerická část světa může dopřávat nejrůznější formy psychoterapie čili léčby duše slovem. Miliony lidí se denně účastní individuálních nebo skupinových sezení. Co se ale pomocí těchto ustálených a certifikovaných procesů opravdu stává z otců a matek, z dcer a synů, ze zaměstnanců, z voličů? Jsou jejich duše léčeny, nebo se třeba jen učí některé projevy potlačovat a dostatečně se "normalizovat", aby zapadly do společnosti?
Recenze

Nebere nám náhodou psychoterapie víc než dává?

Už přes sto let si euroamerická část světa může dopřávat nejrůznější formy psychoterapie čili léčby duše slovem. Miliony lidí se denně účastní individuálních nebo skupinových sezení. Co se ale pomocí těchto ustálených a certifikovaných procesů opravdu stává z otců a matek, z dcer a synů, ze zaměstnanců, z voličů? Jsou jejich duše léčeny, nebo se třeba jen učí některé projevy potlačovat a dostatečně se "normalizovat", aby zapadly do společnosti?
 | Tomáš Weiss
...a Stalin vyloupil banku. Miles Milton je mistrem historické zkratky. Jeho krátké příběhy jsou hutné, mají výborný sloh, dějový švih a čtenář se u nich rozhodně nebude nudit. Pro zvídavého mohou sloužit jako základní odrazový můstek k vyhledávání dalších informací „o případu“, většině však budou jednotlivé příběhy sloužit coby „historka z natáčení dějin“, která v naprosté většině případů není veselá.
Recenze

Když Hitler bral kokain...

...a Stalin vyloupil banku. Miles Milton je mistrem historické zkratky. Jeho krátké příběhy jsou hutné, mají výborný sloh, dějový švih a čtenář se u nich rozhodně nebude nudit. Pro zvídavého mohou sloužit jako základní odrazový můstek k vyhledávání dalších informací „o případu“, většině však budou jednotlivé příběhy sloužit coby „historka z natáčení dějin“, která v naprosté většině případů není veselá.
 | Topi Pigula
Po prázdninách se opět vrací Knižní pól literárního redaktora a publicisty. Pořad, který namlouvá pro sobotní vysílání Českého rozhlasu 3 Vltavu, má na OKU pravidelně místo pro svoji tištěnou podobu.
Recenze

Knižní pól Zdenko Pavelky

Po prázdninách se opět vrací Knižní pól literárního redaktora a publicisty. Pořad, který namlouvá pro sobotní vysílání Českého rozhlasu 3 Vltavu, má na OKU pravidelně místo pro svoji tištěnou podobu.