Jindřich Marek

Přihlašte se nebo registrujte a přidejte si překladatele do oblíbených.
Mgr. Jindřich Marek, Ph.D., pracoval v letech 2003—2016 v rukopisném oddělení Národní knihovny ČR, nyní působí na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Věnuje se pozdně středověké knižní kultuře. Je autorem monogra? e o Jakoubkovi ze Stříbra (2011) a katalogu středověkých rukopisů Národní knihovny (2016, s Michalem Dragounem).
Nahoru