Marek Tomeček

Přihlašte se nebo registrujte a přidejte si překladatele do oblíbených.
(1976), vystudoval filozofii a angličtinu na FF UK, kde i obhájil doktorát o imaterialismu George Berkeleyho a jeho ve vztahu k selskému rozumu. Publikuje odborné články o raně novověké filozofii a překládá filozofické knihy (George Berkeley, Bernard Mandeville, David Hume, J. L. Austin). Zabývá se také filozofií jazyka, lingvistikou a sémantikou,...
Zobrazit celý text
Nahoru