Nacházíte se: Úvod> Oddělení> Odborná a technická literatura> Právo>Elektronická kniha Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob [E-kniha]

Komentář

Jaroslav Fenyk a Ladislav Smejkal

Zatím nikdo nehodnotil, zatím žádné recenze, napsat vlastní recenzi

Popis: Elektronická kniha, 184 stran, bez zabezpečení DRM, ePUB ePUB, Mobi Mobi, PDF PDF, česky - více

Naše cena dnes: 353 Kč

Cena je včetně DPH 21 %
(Cena bez DPH činí 292 Kč)

Mám zájem
Není v prodeji
Není v prodeji
U titulu vypršela licence.

Anotace

Dnem 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Autoři této knihy nabízejí odborné veřejnosti – soudcům, státním zástupcům, advokátům, policejním orgánům, pedagogům, studentům, ale i právnickým osobám a jejich zástupcům či zaměstnancům – praktický komentář k tomuto vedlejšímu trestněprávnímu předpisu, který nemá v České republice obdoby a zcela mění dosavadní koncepci základů trestní odpovědnosti.Předpis byl přijat především na základě požadavku mezinárodních organizací a komentář odráží i tuto skutečnost. Zpracovatelé věnovali potřebnou pozornost i vztahu zákona a trestního zákoníku či trestního řádu, který je jedním z klíčových předpisů, s nimiž se bude uživatel v praxi setkávat. Komentář používá ve značné míře předpisů soukromého práva, zejména práva obchodních společností a práva hospodářské soutěže, a uplatňuje se i v oboru práva správního. Na vypracování komentáře se proto podíleli odborníci z oblasti trestního práva i soukromoprávních odvětví.

Zákon je tvořen hmotněprávní a procesní částí a komentář pokrývá přiměřeným způsobem obě tyto oblasti. Nejvíce problematickým bodem celé úpravy je otázka tzv. zavinění právnické osoby, a té proto autoři věnovali mimořádnou pozornost a vypracovali stanoviska jak k formální, tak materiální podmínce tzv. přičitatelnosti, resp. vytýkatelnosti protiprávního jednání právnické osobě. Pozornosti autorů však neunikla ani část zdánlivě okrajová – oblast mezinárodní justiční spolupráce při stíhání právnické osoby.

Práce je zaměřena prakticky, proto autoři upustili od rozsáhlých teoretických výkladů a srozumitelně vysvětlují, jak jednotlivá ustanovení vhodně aplikovat. Komentář může usnadnit vstup tohoto předpisu do každodenní praxe účastníků trestního řízení.

Autoři považovali za nezbytné kromě komentáře k jednotlivým ustanovením zákona nabídnout uživateli zvláštní přílohu – Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Tato opatření mohou být při přiměřené aplikaci užitečným nástrojem či přímo vzorem, zejména pro obchodní společnosti. Jejich účelem je předložit pro potřebu těchto subjektů taková pravidla, která přispějí k prevenci trestné činnosti, jíž se může jinak právnická osoba dopustit, nebo dokonce mohou tuto trestní odpovědnost vyloučit. Tento záměr navazuje na podobný model, který provází tzv. British Bribery Act 2011, byť jeho autorem jsou britská oficiální místa.

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob

  • Nakladatel: Wolters Kluwer
  • EAN: 9788073577759, 9788074780851, 9788074780868
  • Popis: Elektronická kniha, 184 stran, bez zabezpečení DRM, ePUB ePUB, Mobi Mobi, PDF PDF, česky
  • Rok vydání: 2012

Recenze

Podělte se s ostatními o svoje myšlenky:

Napsat vlastní recenzi

Uživatelské recenze

Průměrné hodnocení:

Zatím nikdo nehodnotil, zatím žádné recenze,

Jaroslav Fenyk

Ladislav Smejkal

 
zavřít