Mojmír Otruba

Přihlašte se nebo registrujte a přidejte si autora do oblíbených.
Mojmír Otruba (1923–2003), literární historik a teoretik, lexikograf, textolog a editor, od roku 1945 studoval slovanskou, klasickou a germánskou filologii na FF UK (mj. u A. Grunda a V. Šmilauera), doktorát 1949 s disertací o básnickém díle Otokara Fischera, od roku 1952 až do odchodu do penze v roce 1985 pracoval v ÚČL ČSAV, kde působil nejprve...
Zobrazit celý text
Nahoru