Jiří Herczeg

Přihlašte se nebo registrujte a přidejte si autora do oblíbených.

Doc. JUDr. et Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. člen katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, advokát a obhájce ve věcech trestních, člen pracovní komise pro trestní právo Legislativní rady vlády ČR, člen sekce pro trestní právo a obhajobu České advokátní komory a člen redakční rady časopisů Kriminalistika a Trestněprávní revue.

Nahoru