Daniel Adam z Veleslavína

Přihlašte se nebo registrujte a přidejte si autora do oblíbených.

Daniel Adam z Veleslavína (1546–1599), jedna z největších osobností české kultury doby předbělohorské. Působil jako profesor historie na pražské univerzitě, posléze převzal tiskárnu svého tchána Jiřího Melantricha z Aventina a nadále se věnoval vydávání odborné literatury.

Nahoru