Petr Bláha

Přihlašte se nebo registrujte a přidejte si autora do oblíbených.
(1988) vystudoval politologii, historii a filozofii na FF UJEP. Doktorát získal na FHS UK. Odborně se zaměřuje problematiku občanské společnosti, sociálních hnutí a subkultur, volebním studiím a otázkám politické teorie. Publikoval v řadě odborných časopisů jako například Sociológia, Politics in Central Europe či Politické vedy.
Nahoru