Martin Holý

Přihlašte se nebo registrujte a přidejte si autora do oblíbených.

Doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D., (1978) je vedoucím oddělení dějin raného novověku Historického ústavu AV ČR a docentem Ústavu českých dějin FF UK. Věnuje se raně novověkým kulturním, vzdělanostním a intelektuálním dějinám českých zemí v evropském kontextu. Je autorem několika desítek studií i knih.

Nahoru