Petr Dvořák

Přihlašte se nebo registrujte a přidejte si autora do oblíbených.
Petr Dvořák (*1970) vystudoval filozofii v Kanadě, Brně a Praze. Působí jako vědecký pracovník ve Filosofickém ústavu AV ČR v Praze a vyučuje filozofii a logiku na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci. Věnuje se studiu scholastické filozofie z perspektivy současné analytické metafyziky, logiky a filozofie náboženství. Je autorem a editorem několika monografií věnovaných především scholastické logice a sémantice. Publikoval řadu textů věnovaných modalitám, teorii predikace, sémantice analogických výrazů, metafoře a dalším tématům.