Jan M. Heller

Přihlašte se nebo registrujte a přidejte si autora do oblíbených.

Mgr. et Mgr. Jan M. Heller, Ph.D., (1977) vystudoval bohemistiku a komparatistiku na Filozofické fakultě UK a evangelickou teologii na Evangelické teologické fakultě UK, doktorské studium absolvoval v oboru antropologie na Fakultě humanitních studií UK. Pracuje jako ředitel Nakladatelství AMU v Praze. Věnuje se literaturám střední Evropy a vztahu náboženství a české společnosti.

Nahoru