Nejprodávanější tituly za posledních 14 dní
Rusko

Rusko-ukrajinské vztahy - 10%
Když 24. února 2022 zahájila Ruská federace invazi na Ukrajinu, nešlo o překvapivý akt, ale o důsledek dlouhotrvajícího napětí. V aktualizovaném vydání knihy se publicista a novinář Milan Syruček pokouší zjistit, kam až kořeny současného konfliktu sahají.
Rusko

Rusko-ukrajinské vztahy

399 Kč
359 Kč
Dějiny Ruska 20. století - 1.díl
(16x)
První díl, zahrnující léta 1894-1939, je věnován konci období carského Ruska, revolucím 1905 a 1917, budování sovětského státu za Leninovy a Stalinovy diktatury.
Rusko
Ukázky

Dějiny Ruska 20. století - 1.díl

Andrej Zubov (ed.)
831 Kč
Paměť a dějiny č. 3/2018
V roce 1938 kulminovala stalinská hrůzovláda. Ve věznicích a v táborech Gulagu skončilo jeden a půl milionu lidí. Odhadem sedm set tisíc lidí zahynulo na popravištích. V soukolí Velkého teroru našly smrt i stovky Čechoslováků.
Rusko

Paměť a dějiny č. 3/2018

68 Kč
Dějiny ruské revoluce
(2x)
Syntetická práce amerického historika polského původu detailním způsobem sleduje vývoj v Rusku v letech 1900 až 1923.
Rusko
Ukázky

Dějiny ruské revoluce

430 Kč
Dějiny Ruska 20. století -  2. díl
(4x)
Druhý díl, zahrnující léta 1939-2007, je věnován období druhé světové války, pozdnímu stalinismu, rozvoje Sovětského svazu jako světové velmoci až gorbačovské perejstrojky, následného rozpadu SSSR a vzniku nového Ruska.
Rusko

Dějiny Ruska 20. století - 2. díl

Andrej Zubov (ed.)
746 Kč
Dívky, které přežily Sibiř
Prošly bolševickým peklem. Nezlomilo je..
Rusko
Ukázky

Dívky, které přežily Sibiř

449 Kč
Dějiny Ruska
(3x)
Dějiny Ruska jsou kolektivní prací pěti českých historiček a historiků. V šesti hlavních chronologicky vymezených částech jsou zmapovány hlavní vývojové linie ruských dějin od raného středověku po současnost.
Rusko

Dějiny Ruska

539 Kč
Revoluční Rusko 1891-1991
(1x)
Renomovaný historik a jeden z předních britských odborníků na ruské a sovětské dějiny zkoumá bolševickou revoluci nikoliv jako izolovanou událost, ale jako staletý koloběh násilí a snah dosáhnout utopických cílů.
Rusko

Revoluční Rusko 1891-1991

351 Kč
Autokrat a jeho doba
(2x)
Autor svou pozornost zaměřil nikoliv na soupis a detailní popis všech událostí, které přinesly roky 1830–1831, ale na analýzu podmínek, ze kterých ruští představitelé museli vycházet a také na následná opatření, která přijímali tváří v tvář revoluci.
Rusko

Autokrat a jeho doba

243 Kč
Vrcholoví šachisté a sovětská společnost
Čtenář se v knize například dozví, co znamenal "formalismus v šachové skladbě" nebo jak se údajně liší "židovský a árijský šach". A také to, že Botvinnik využíval své nezpochybnitelné autority nejen k vlastnímu prospěchu.
Rusko
Ukázky

Vrcholoví šachisté a sovětská společnost

99 Kč