Nejprodávanější e-knihy - červenec 2019 - právo

Knihovní zákon (č. 257/2001 Sb.). Komentář
Knihovní zákon upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby a podmínky jejich provozování.Právní stav publikace je k 1. 9. 2018.
právo

Knihovní zákon (č. 257/2001 Sb.). Komentář

280 Kč
Státní mechanismus meziválečného Československa
Státní mechanismus je souborem organizací a institucí, které realizují státní moc. Člení se zejména na státní orgány a donucovací složky. Je to tedy obsáhlý soubor orgánů a institucí, jež není možné obsáhnout v jedné knize.
právo

Státní mechanismus meziválečného Československa

750 Kč
Žaloba v civilním řízení
Pojmy žaloba a žalobní právo se česká procesualistika podrobněji zabývala naposledy v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století (Alena Winterová, František Štajgr, Vilém Steiner).
právo

Žaloba v civilním řízení

370 Kč
Elektronické právní jednání
Těžiště monografie spočívá v analýze a výkladu základních institutů elektronického právního jednání, jak vychází z nové úpravy evropským nařízením č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
právo

Elektronické právní jednání

745 Kč
Kritika právní odpovědnosti
Co je to odpovědnost? Na této „velké“ otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce, podle které je odpovědnost sekundární sankční povinnost
právo

Kritika právní odpovědnosti

490 Kč
Právní vztahy k dřevinám - 2. aktualizované vydání
Kniha jako jediná u nás poskytne komplexní praktické právní rady vlastníkům a správcům dřevin, vlastníkům lesů, občanům, ekologickým spolkům i obecním samosprávám.
právo

Právní vztahy k dřevinám - 2. aktualizované vydání

195 Kč
Jak odškodnit holocaust?
Rozsáhlá monografie odborníků z pražské právnické fakulty pod vedením Jana Kuklíka a Reného Petráše se věnuje problému majetkových ztrát židovského obyvatelstva za druhé světové války a různým metodám odškodnění.
právo

Jak odškodnit holocaust?

320 Kč
Kyberkriminalita
(1x)
Kniha se kyberkriminalitou zabývá z trestněprávního a kriminologického pohledu. Použitý přístup zahrnuje řadu výkladů tohoto jevu v sociologických termínech a kriminálněpolitické úvahy, které reflektují legislativní řešení přijatá v aktech EU a RE.
právo

Kyberkriminalita

250 Kč
Správní řízení v praxi škol a školských zařízení
Spolehlivý průvodce celým procesem správního řízení v praxi škol a školských zařízení. Názorně, prakticky, srozumitelně.Autoři je vysvětlují na konkrétních příkladech.
právo

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

590 Kč
Nový občanský zákoník - Náhrada škody
Orientujte se v novém občanském zákoníku! Převratné změny v občanském právu se od 1. ledna 2014 dotknou úplně každého.
právo

Nový občanský zákoník - Náhrada škody

169 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 12 položek
1 2 > >>