Nejprodávanější e-knihy v roce 2019 - právo

Právní překlad v teorii a praxi
Hlavním cílem publikace Právní překlad v teorii a praxi je poskytnout čtenářům nejen teoreticky podložený návod, jak postupovat při převádění právních informací z češtiny do angličtiny, ale také praktické ukázky překladů nového občanského zákoníku.
právo

Právní překlad v teorii a praxi

220 Kč
Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů
Publikace představuje první z plánované řady prací týkajících se práva obchodních korporací a obchodního práva obecně. Jejím cílem je přiblížit studentům vybraná česká i zahraniční soudní rozhodnutí vztahující se k právu obchodních korporací.
právo

Obchodní korporace v judikatuře českých a zahraničních soudů

270 Kč
Pracovní právo v bodech s příklady
Páté, aktualizované a podstatně rozšířené vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů.
právo

Pracovní právo v bodech s příklady

330 Kč
Správní řízení v praxi škol a školských zařízení
Spolehlivý průvodce celým procesem správního řízení v praxi škol a školských zařízení. Názorně, prakticky, srozumitelně.Autoři je vysvětlují na konkrétních příkladech.
právo

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení

590 Kč
Komunikace s klientem jako hra... i ta má svá pravidla
Cyklus čtivých příruček „Jak (ne)dělat advokacii“ obsahuje rady, které vám nikdy nikdo neřekl, na které vás možná nenapadlo se zeptat, ale kdyby napadlo, byl by pravděpodobně váš profesní život ještě úspěšnější.
právo

Komunikace s klientem jako hra... i ta má svá pravidla

199 Kč
Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie
Publikace je určena studentům medicíny, soudním lékařům, policistům a právníkům. Mohou ji samozřejmě využít i pracovníci mnoha dalších medicínských i nemedicínských odborností
právo

Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie

297 Kč
Elektronické právní jednání
Těžiště monografie spočívá v analýze a výkladu základních institutů elektronického právního jednání, jak vychází z nové úpravy evropským nařízením č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
právo

Elektronické právní jednání

745 Kč
Kritika právní odpovědnosti
Co je to odpovědnost? Na této „velké“ otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce, podle které je odpovědnost sekundární sankční povinnost
právo

Kritika právní odpovědnosti

490 Kč
Rozvody, rozchody a zánik partnerství
Publikace pojednává přehlednou a srozumitelnou formou o soužití muže a ženy, o rozvodech, rozchodech nesezdaných párů i o právních vztazích registrovaných partnerů. Dále se zabývá bytovými problémy souvisejícími s rozvodem, vyživovací povinností.
právo

Rozvody, rozchody a zánik partnerství

299 Kč
Kyberkriminalita
(1x)
Kniha se kyberkriminalitou zabývá z trestněprávního a kriminologického pohledu. Použitý přístup zahrnuje řadu výkladů tohoto jevu v sociologických termínech a kriminálněpolitické úvahy, které reflektují legislativní řešení přijatá v aktech EU a RE.
právo

Kyberkriminalita

250 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 100 položek
1 2 3 .. 10 > >>