Nejprodávanější e-knihy - srpen 2020 - právo

Umělá inteligence & právo
Monografie Umělá inteligence & právo Lindy Kolaříkové a Filipa Horáka z KPMG přináší obecný úvod k umělé inteligenci („ai“), jako je např. její vymezení a dělení, zabývá se elektronickou osobou jako subjektem práva, vývojem umělé inteligence...
právo

Umělá inteligence & právo

369 Kč
Daňové zákony 2020
Získejte úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2020.
právo

Daňové zákony 2020

84 Kč
Personalistka
Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2020.
právo

Personalistka

617 Kč
Digesta seu Pandectae. tomus II. / Digesta neboli Pandekty. svazek II.
Třetí svazek ediční řady Fontes iuris romani, představující překlady základních pramenů římského práva do češtiny, nabízí vybrané tituly z 16. až 35. knihy zákoníku Digesta seu Pandectae císaře Iustiniana z roku 533 n. l.
právo

Digesta seu Pandectae. tomus II. / Digesta neboli Pandekty. svazek II.

410 Kč
Etický kodex advokáta. Komentář
Autoři v komentáři nastiňují důležité vztahy a souvislosti zákonných i podzákonných stavovských předpisů a upozorňují také na potřebné souvislosti s trestními předpisy.
právo

Etický kodex advokáta. Komentář

575 Kč
Občanské právo hmotné 4 - Díl čtvrtý: Dědické právo
Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
právo

Občanské právo hmotné 4 - Díl čtvrtý: Dědické právo

330 Kč
Odklony v trestním řízení
Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav.
právo

Odklony v trestním řízení

440 Kč
Zahájení podnikání
Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání.
právo

Zahájení podnikání

445 Kč
Oceňování služebností: teorie a praxe
Přinášíme vám ucelenou publikaci zabývající se otázkou ocenění služebností, která byla vždy velmi citlivou záležitostí a na kterou existuje mnoho názorů a pohledů.
právo

Oceňování služebností: teorie a praxe

260 Kč
Zákon o rybářství. Komentář
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, a prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb. Právní stav publikace je k 1. 11. 2017.
právo

Zákon o rybářství. Komentář

345 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 11 položek
1 2 > >>