Nejprodávanější e-knihy - září 2020 - pedagogika

Vzdělání a dnešek
Monografie Vzdělání a dnešek představuje texty českých a slovenských VŠ učitelů a badatelů v oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie a filosofie výchovy, kteří se zabývají otázkami teorie vzdělání.
pedagogika

Vzdělání a dnešek

190 Kč
Děti a emoce
(1x)
Tato kniha je určena rodičům a pedagogům, kteří vychovávají děti a ovlivňují tak jejich emocionální život. Na pozadí krátkých, emočně zabarvených příběhů dvou rodičů a jejich čtyř dětí jsou představeny nejdůležitější emoce, se kterými se my i naše děti setkáváme.
pedagogika

Děti a emoce

199 Kč
Hodnocení ve školní tělesné výchově a postoje žáků k pohybové aktivitě
Předkládaná publikace sleduje problematiku hodnocení v tělesné výchově, postoje žáků k tomuto předmětu, jejich motorickou výkonnost, rodinné prostředí žáků a další oblasti, které s touto problematikou úzce souvisí.
pedagogika

Hodnocení ve školní tělesné výchově a postoje žáků k pohybové aktivitě

150 Kč
Inkluzivní vzdělávání
Publikace se věnuje inkluzi ve vzdělávání z řady hledisek: pohlíží na ni z roviny filozofické, obecně didaktické, speciálněpedagogické i historické.
pedagogika

Inkluzivní vzdělávání

254 Kč
Tréma u hudebníků a její prevence ve vzdělávacím systému
Tréma je vážným problémem mnoha studentů hudby a profesionálních hudebníků, který může způsobit závažné poškození výkonu a vyvolat utrpení a stres.
pedagogika

Tréma u hudebníků a její prevence ve vzdělávacím systému

180 Kč