Nejprodávanější e-knihy v roce 2020 - raný novověk (1492 - 1848)

Mor 1480-1730 -20%
(1x)
Morová nákaza byla nejen zdrojem paniky, drastických sanitárních opatření či morálního sebezpytování, ale představovala i složitý lékařský problém. Od vrcholného středověku do období osvícenství vzniklo na toto téma nesčetně traktátů.
raný novověk (1492 - 1848)

Mor 1480-1730

260 Kč
208 Kč
Zrození velmoci  - Anglie (Velká Británie) na cestě k postavení první světové mocnosti (1603–1746) -20%
Tato kniha se věnuje dramatickým změnám, jimiž Anglie prošla v 17. a v první polovině 18. století. „Stuartovský věk“, který začal nástupem Jakuba I. na anglický trůn v roce 1603 a skončil porážkou posledního jakobitského povstání roku 1746.
raný novověk (1492 - 1848)

Zrození velmoci - Anglie (Velká Británie) na cestě k postavení první světové mocnosti (1603–1746)

89 Kč
71 Kč
Tajemství rudolfínské Prahy -20%
(1x)
Město plné záhadných zákoutí, alychymistických dílen, nadaných umělců a vědců. To je Praha za vlády císaře Rudolfa II. Odhalte její tajemství!
raný novověk (1492 - 1848)

Tajemství rudolfínské Prahy

139 Kč
111 Kč
Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století -20%

Publikace je věnována rozboru tří zákoníků, které v zemích Koruny české – Království českém, Markrabství moravském a Knížectví slezském – uzákonily právní předpisy o trestu a trestání.

raný novověk (1492 - 1848)

Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století

150 Kč
120 Kč
Dobytí říše Aztéků -20%
Dobytí říše Aztéků patří bezesporu k fascinujícím příběhům z historie Nového světa.
raný novověk (1492 - 1848)

Dobytí říše Aztéků

129 Kč
103 Kč
Formování moderního národa -20%
Předkládaná práce usiluje o přehledné shrnutí procesu vzniku novodobých národních společenství, o postižení jeho nejzákladnějších problémů a souvislostí v evropském rámci.
raný novověk (1492 - 1848)

Formování moderního národa

79 Kč
63 Kč
Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740 -20%
Předkládaná publikace představuje způsoby informování o událostech zpravodajskými „předchůdci“ novin, popisuje řadu pražských tištěných českých a německých periodik z let 1658–1740.
raný novověk (1492 - 1848)

Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740

250 Kč
200 Kč
Rudolf II., Císař, jehož čas uplynul -20%
Toto je skutečný příběh rudolfínské doby. Je to věrné vylíčení značně neveselých posledních dnů muže, který se přežil.
raný novověk (1492 - 1848)

Rudolf II., Císař, jehož čas uplynul

139 Kč
111 Kč
Soumrak krále Slunce -20%
(1x)
Ludvík XIV., patrně jeden z nejznámějších a nejvýraznějších francouzských panovníků, se po většinu své vlády nacházel ve válečném konfliktu nebo v přípravách na něj.
raný novověk (1492 - 1848)

Soumrak krále Slunce

149 Kč
119 Kč