Nejprodávanější knihy - říjen 2021 - starověk

Dějiny Afghánistánu -10%
(1x)
Dějiny Afghánistánu podrobně mapují historii této malé a chudé země, ukryté ve vysokých horách Hindúkuše, jež se stala moderním nezávislým státem až v polovině osmnáctého století.
starověk

Dějiny Afghánistánu

429 Kč
386 Kč
Latinská čítanka -10%
Čítanka přináší průřez tvorbou nejznámějších římských autorů – Caesara, Ovidia, Livia, Cicerona, Catulla, Horatia aj. Každý autor je uveden stručným literárněhistorickým medailonkem a dále pak reprezentován několika zajímavými ukázkami z jeho děl.
starověk

Latinská čítanka

199 Kč
179 Kč
Bláznivé dějiny:Egypťané -10%
Knížka navazuje na myšlenku "Děsivých dějin" britské knižní edice Terryho Dearyho, která zpřístupňuje dějepis dětem, a úspěšného seriálu BBC, "Horrible Histories". Svou grafickou podobou je však přizpůsobená rychlému tempu digitální doby.
starověk

Bláznivé dějiny:Egypťané

199 Kč
179 Kč
Za sedmi divy světa -10%
Revidované, aktualizované a doplněné vydání s kvalitní obrazovou přílohou zahrnuje mapy, fotografie, klasické i nejnovější rekonstrukce těchto dávno zaniklých starověkých staveb a uměleckých děl.
starověk

Za sedmi divy světa

777 Kč
699 Kč
Církevní dějiny - Antika a středověk -10%
(1x)
Předložit přehledný a objektivní pohled na dějiny křesťanské církve v období od jejího počátku až do konce středověku představuje obtížný úkol. Autoři se pokusili vytvořit vyvážené, věcné a konfesně nezatížené podání církevních dějin.
starověk

Církevní dějiny - Antika a středověk

599 Kč
539 Kč
Gótské dějiny / Římské dějiny -10%
(1x)
Autor gótských (Getica) a římských dějin (Romana), sepsaných kolem roku 550 n. l., stojí na pomezí mezi dvěma epochami. O jeho životních osudech není mnoho známo vyjma faktu, že se sám hrdě hlásil k příslušnosti ke germánskému kmeni Gótů.
starověk

Gótské dějiny / Římské dějiny

448 Kč
403 Kč
Náboženská literatura staroegyptská I. + II. díl -10%
Průkopnické dílo české egyptologie přináší ve dvou svazcích teoretickou studii o povaze egyptského náboženství a překlady nejvýznamnějších textů vztahujících se k tématu.
starověk

Náboženská literatura staroegyptská I. + II. díl

333 Kč
300 Kč
Bláznivé dějiny: Římané -10%
Knížka navazuje na myšlenku "Děsivých dějin" britské knižní edice Terryho Dearyho, která zpřístupňuje dějepis dětem, a úspěšného seriálu BBC, "Horrible Histories". Svou grafickou podobou je však přizpůsobená rychlému tempu digitální doby.
starověk

Bláznivé dějiny: Římané

199 Kč
179 Kč
Dějiny Chorvatska -10%
Kniha mapuje dějiny Chorvatska od starověkých Ilyrů přes antickou periodu spjatou s obsazením země Římany, příchod Slovanů, začátky chorvatského království až k osmisetletému období, kdy bylo Chorvatsko spojené personální unií s uherským státem.
starověk

Dějiny Chorvatska

499 Kč
449 Kč
Čína - Stručné ilustrované dějiny -10%
Čína se díky své dlouhé historii řadí mezi nejvýznamnější státní celky lidských dějin.
starověk

Čína - Stručné ilustrované dějiny

299 Kč
269 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 14 položek
1 2 > >>