Nejprodávanější e-knihy - prosinec 2022 - výtvarné umění

Máj
(1x)
Máj je lyrickoepická skladba Karla Hynka Máchy vydaná roku 1836. Bývá považována za vrcholné dílo českého literárního romantismu.
výtvarné umění

Máj

99 Kč
Malujeme Prahu akvarelem
Kniha je určena všem, kteří malují, nebo se chtějí naučit základům akvarelové malby, a také pro všechny zájemce o umění a milovníky Prahy.
výtvarné umění

Malujeme Prahu akvarelem

254 Kč
Pierovo tajemství. Piero della Francesca, malíř rané renesance
(1x)
Pierovo tajemství reprezentuje pokus přenést koncept mikrohistorie do světa umělců a humanistů italského 15. století.
výtvarné umění

Pierovo tajemství. Piero della Francesca, malíř rané renesance

248 Kč
Traktáty a receptáře
Publikace zpřístupňuje základní prameny k výtvarným technologiím a postupům užívaným pro umělecká díla v minulosti, rozptýlené v málo dostupných, většinou cizojazyčných publikacích.
výtvarné umění

Traktáty a receptáře

449 Kč
Posedlost
Posedlost - vášně a extrémy v umění 20. století. Na pozadí „portrétů“ pěti uměleckých solitérů, v českém prostředí neznámých či málo reflektovaných, nabízí kniha překvapivý pohled na vývoj moderní malby.
výtvarné umění

Posedlost

220 Kč
Svíčky
Stejně jako kouzlo hřejivého světla svíček zůstává po staletí v oblibě i jejich ruční výroba.
výtvarné umění

Svíčky

169 Kč
Jiná modernita
Na příkladu čtyř vyhraněných malířských solitérů se snaží ukázat, že skutečně hodnotná umělecká díla 20. století často nevznikala v hřmotu avantgard, ale naopak tehdy, kdy se přemýšliví a talentovaní malíři odvraceli od módních avantgardních vln.
výtvarné umění

Jiná modernita

245 Kč
Otčenáš
Muchův Otčenáš vychází ze zednářské, symboliky a z pokusů s mimosmyslovým vnímáním, kterým se Alfons Mucha zabýval v kruhu zájemců o vyšší světy spolu se svým přítelem C. Flammarionem.
výtvarné umění

Otčenáš

199 Kč
Základy malování akvarelem
Technika akvarelu vnáší do tvorby další rozměr – barvu. Barva nás obklopuje stále a všude, neexistuje na světě předmět, který by neměl nějakou barvu.
výtvarné umění

Základy malování akvarelem

254 Kč
Cesty po ateliérech
Původně samizdatová publikace z let 1985 - 1987 je svědeckým komentářem o tvůrčích osudech v nesnadné době, dílčím pohledem na autorovu (* 1929) uměleckou výtvarnou generaci.
výtvarné umění

Cesty po ateliérech

148 Kč