Nejprodávanější e-knihy - prosinec 2022 - právo

Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?
Měří současný právní řád stejně ženám a mužům? Tím se zabývá kniha Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? širokého autorského kolektivu pod vedením Kateřiny Šimáčkové, Barbary Havelkové a Pavly Špondrové.
právo

Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?

885 Kč
Nástroje slaďování osobního a pracovního života
Snaha o nalezení rovnováhy mezi osobním a profesním životem je aktuálním tématem už řadu let.
právo

Nástroje slaďování osobního a pracovního života

229 Kč
Zákoník práce v praxi
Zohledňuje nejnovější novely zákoníku práce k 1. 1. 2022, čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky.
právo

Zákoník práce v praxi

237 Kč
DPH 2021 - výklad s příklady
17. vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona o DPH k 1. 1. 2021, která vycházejí z novelizací zákona o dani z příjmů, daňového řádu a zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Do zákona se také promítají již dříve přijaté změny zákona, jejichž účinnost byla odložena na 1. 1. 2021.
právo

DPH 2021 - výklad s příklady

331 Kč
Právo na rovné zacházení
Monografie Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona při příležitosti desetiletého výročí existence antidiskriminačního zákona v České republice.
právo

Právo na rovné zacházení

715 Kč
Covid-19: Přijatá opatření a náhrada újmy
Publikace Vás seznámí s podstatou nového typu koronaviru SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19, s přijatými opatřeními a možnou náhradou újmy.
právo

Covid-19: Přijatá opatření a náhrada újmy

705 Kč
DPH - zákon s přehledy
Konečně jsme se dočkali nového znění zákona o DPH pro tento rok!
právo

DPH - zákon s přehledy

246 Kč
Metody komplexního hodnocení podniku
Komplexní informace načerpají manažeři, podnikatelé i studenti.
právo

Metody komplexního hodnocení podniku

501 Kč
Nemovité věci v podnikání
Čtvrté, aktualizované a doplněné vydání této publikace je určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci..
právo

Nemovité věci v podnikání

425 Kč
Vyznejte se v zákoně o státní službě
Kniha objasňuje úpravu zákona o státní službě a souvisejících právních předpisů a seznamuje státní zaměstnance s jejich právy a povinnostmi při výkonu služby. Nabízí státním zaměstnancům návod, jak postupovat při různých situacích, s nimiž se mohou v průběhu své služby setkat.
právo

Vyznejte se v zákoně o státní službě

189 Kč
Zobrazuji 1 - 10 z 15 položek
1 2 > >>