Nejprodávanější e-knihy - březen 2022 - raný novověk (1492 - 1848)

Zrození velmoci  - Anglie (Velká Británie) na cestě k postavení první světové mocnosti (1603–1746)
Tato kniha se věnuje dramatickým změnám, jimiž Anglie prošla v 17. a v první polovině 18. století. „Stuartovský věk“, který začal nástupem Jakuba I. na anglický trůn v roce 1603 a skončil porážkou posledního jakobitského povstání roku 1746.
raný novověk (1492 - 1848)

Zrození velmoci - Anglie (Velká Británie) na cestě k postavení první světové mocnosti (1603–1746)

89 Kč
Aktéři humanismu a rané renesance

Rozsáhlá monografie o raně renesanční filosofii a díle Mikuláše Kusánského Rozměrný svaze se věnuje filosofickému myšlení období humanismu a rané renesance. Zaměřuje se jak na teoretické vymezení epochy a její návaznost na předchozí tradici, tak na předvedení jejích hlavních protagonistů.

raný novověk (1492 - 1848)

Aktéři humanismu a rané renesance

369 Kč
Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740
Předkládaná publikace představuje způsoby informování o událostech zpravodajskými „předchůdci“ novin, popisuje řadu pražských tištěných českých a německých periodik z let 1658–1740.
raný novověk (1492 - 1848)

Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740

250 Kč
Mor 1480-1730
(1x)
Morová nákaza byla nejen zdrojem paniky, drastických sanitárních opatření či morálního sebezpytování, ale představovala i složitý lékařský problém. Od vrcholného středověku do období osvícenství vzniklo na toto téma nesčetně traktátů.
raný novověk (1492 - 1848)

Mor 1480-1730

260 Kč
Dobytí říše Aztéků
Dobytí říše Aztéků patří bezesporu k fascinujícím příběhům z historie Nového světa.
raný novověk (1492 - 1848)

Dobytí říše Aztéků

129 Kč