Nejprodávanější tituly - červen 2022 - design

Publikace +-160 – Vznik a expanze ohýbaného nábytku z Bystřice pod Hostýnem -10%

Kniha není detailní historickou sondou, ale kurátorsky koncipovaným souborem znalostí, faktů a zajímavostí, které vizuálně výraznou formou seznamují čtenáře s fenoménem ohýbaného nábytku, jeho minulostí, současností i budoucností.

design

Publikace +-160 – Vznik a expanze ohýbaného nábytku z Bystřice pod Hostýnem

890 Kč
801 Kč
Proti času -95%
Studie představuje nejvýraznější období systematického formulování jednotlivých teoretických a praktických přístupů moderního konzervování–restaurování a systematického aplikování jejich zásad v praxi v Československu 20. století.
design

Proti času

360 Kč
18 Kč
Czech Glass, Quo Vadis?! -10%
Czech Glass, Quo Vadis ?! je jakýmsi zamyšlením nad tím, jakými cestami se ubírá česká ateliérová sklářská tvorba dnes, více než 60 let po svém fenomenálním úspěchu na výstavě EXPO 58 v Bruselu.
design

Czech Glass, Quo Vadis?!

660 Kč
594 Kč
Jiří Pelcl Design -10%
Profesor Jiří Pelcl, jenž dlouhá léta vedl Ateliér designu nábytku a interiéru UMPRUM, byl zde též rektorem a později prorektorem pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci, je jedním z nejvýraznějších celosvětově uznávaných designérů.
design

Jiří Pelcl Design

Adam Štěch (ed.)
800 Kč
720 Kč
Lidový a zlidovělý šperk v českých zemích -10%
Výpravná publikace, která poprvé v souhrnu přibližuje fenomén lidového a zlidovělého šperku. Autorka v knize shrnuje mnohaleté výzkumy o šperku v lidovém prostředí, kde nabýval rozmanitých podob.
design

Lidový a zlidovělý šperk v českých zemích

370 Kč
333 Kč
Co Bauhaus dal – a co vzal -10%
(1x)
Nakolik se Bauhaus stal překážkou na cestě k větší přitažlivosti designu i architektury? – Je minulá architektura a design součástí minulosti – nebo přítomnosti? – Je dnes ornament anachronismem? – Jaká je role luxusu v designu?
design

Co Bauhaus dal – a co vzal

395 Kč
356 Kč
Retro ČS 2 -15%

Retro ČS nese pořadové číslo 2 a jednoznačně se tím hlásí k návaznosti na stejnojmennou publikaci, která autorovi vyšla na podzim 2013. Odívání, obouvání, bydlení, elektronika.

design

Retro ČS 2

498 Kč
423 Kč