Čekání na vlastní pokoj

/ Mirka Fojtíková

„A pak, pomyslela si Clarissa Dallowayová, takové ráno! – svěží, jako stvořené pro děti na pláži. Jaká radost! Jako by skočila do vody!„
Tahle slova Virginie Woolfové mi neúprosně tepou v hlavě při četbě knihy Anny Blažíčkové.
„A pak, pomyslela si Clarissa Dallowayová, takové ráno! – svěží, jako stvořené pro děti na pláži. Jaká radost! Jako by skočila do vody!„ Tahle slova Virginie Woolfové mi neúprosně tepou v hlavě při četbě knihy Anny Blažíčkové.

Možná je to spojení nečekané, ne však nemožné. Během četby čtenář vnímá intenzivní pocit letního rána nebo krajiny po dešti. Především letní krajiny, kdy tetelivý vzduch rozmaže kontury jasného a úhledného na mlhavé a zastřené. Všechno se stává tajemným, obrysy jednotlivých postav se jeví útržkovitě, nejasně, příběhy jsou zdánlivě na půl cesty k vyjasnění, nic není úplné, nic není stálé, ale zcela náhle se vyjeví pravda a na řadu přichází krutá střízlivost, linie příběhu je najednou do očí bijící, vyvalí se proud postav i dějů, které náhle směřují k jedinému cíli. Nejsilněji je vše výše popsané cítit v ústřední povídce knihy, která jí dala i název Čekání v zástupu. Soubor je tvořen deseti texty. Některé zdánlivě připomínají vzpomínky, čtenář díla A. B. si jistě připomene novelu Psí víno. Všechno je ale nakonec trochu jinak. Ať už jde o „sen“ (Babička se vrátila), nebo zastřeně líčenou milostnou schůzku, která končí u práce v chlévě (Slepá okna) nebo další přepis „snu“, v němž hlavní hrdinka potkává dávné spolužáky i bývalou hospodskou, babičku Vondrovou (Kuřecí peří).

Povídkový soubor Čekání v zástupu vydalo loňského roku na podzim nakladatelství Triáda. Dostává se nám tak do rukou autorčina první i poslední kniha. Že je to protimluv? Ne tak docela. Všechny povídky uvedené v knize byly napsány během 60. a 70. let minulého století. Peripetie vydání, resp. jejich nevydání ve zkratce popisuje vydavatelská poznámka uvedená v knize. Zkrátka a dobře, knize doba nepřála, a nepřáli jí ani lidé v té době pracující v českých nakladatelských domech. Co na tom, že někteří v nich externě pracují dodnes, ačkoli „tehdy“ sepisovali zamítavé kádrové posudky. To je ironie dnešní doby. Když už svítalo na lepší čas, měla kniha vyjít v nakladatelství Československý spisovatel, nakladatelství se však rozpadlo dříve, než stihla publikace vyjít. Kniha má za sebou tedy „těžký život“.

 Jméno Anny Blažíčkové mohli mnozí z nás zaregistrovat už před pár lety, naposledy např. při vydání pamětí Teď něco ze života, (2012). V souvislosti s touto knihou bylo autorčino jméno několikrát skloňováno v každoroční literární anketě Lidových novin. Zatímco v pamětech předvedla sílu svého výrazného a nesmlouvavého hlasu a potvrdila ji i rozhlasová četba na pokračování na stanici Vltava, její povídkové i prozaické práce (např. Psí víno 1992) jsou subtilnější, co do výraziva více náznakové, místy až surreálné (Čekání v zástupu).

A tak zatímco se Psí víno spíše než snivostí vyznačuje sebereflexí - autorka vypráví dávné zážitky, proplétající se s tehdy žitou skutečností, a až kronikářsky zaznamenává život mizející mezi prsty, život, jaký vedli její rodiče, a jemně poukazuje na lidské hodnoty -, je její prvotina možná roztěkanější, o to však „barevnější“ a plná mnohých (literárních) příslibů, které autorka později bohatě naplnila. Doba tvorbě Anny Blažíčkové nepřála, ale její čas ještě přijde, o tom jsem hluboce přesvědčena.

Ve svém slavném eseji Vlastní pokoj bojuje Virginia Woolfová nejen za práva žen počátku 20. století, ale také za soukromí, které ženám po právu náleží stejně jako mužům. A stejně jako oni, mají i ženy právo na pracovnu, nebo chceme-li, aspoň svůj pokoj. Anna Blažíčková jej nikdy neměla, stejně jako například anglická klasička Jane Austenová. Škoda. Můžeme tak jenom  spekulovat, jestli by nám jejich neexistující soukromí dopřálo více mimořádných čtenářských zážitků.

Další články

Na Kosmasu mají čtenáři každodenní přehled o tom, které knihy se nejvíc prodávají.  Od začátku roku se na předních místech (několik dnů dokonce na prvním i druhém) držely dva svazky esejů, což muselo překvapit i velké optimisty a fandy na náročnější čtení. Jde o svazky, které editorsky připravil Václav Cílek.
Recenze

Mimořádný zájem o dva sborníky esejů

Na Kosmasu mají čtenáři každodenní přehled o tom, které knihy se nejvíc prodávají. Od začátku roku se na předních místech (několik dnů dokonce na prvním i druhém) držely dva svazky esejů, což muselo překvapit i velké optimisty a fandy na náročnější čtení. Jde o svazky, které editorsky připravil Václav Cílek.
 | Tomáš Weiss
Jsme už tady v Evropě takoví - děláme si často z druhých i sami ze sebe legraci, sarkasmus a ironie je naším náboženstvím, milujeme parodie a nejrůznější veřejné švejkování. Je nám fuk, jak se objekt našeho zájmu jmenuje - papež, Halík, Mekka, tchýně, handicapovaní, prezident....Stačí nám, že si něčím naběhne na vidle našeho zájmu...a tu máš....PRavou  DEmokratickou Legraci! Jak to bylo s karikaturu u nás už v 19. století ukazuje kniha Karikatura a její příbuzní.
Recenze

Je suis Charliekatura!

Jsme už tady v Evropě takoví - děláme si často z druhých i sami ze sebe legraci, sarkasmus a ironie je naším náboženstvím, milujeme parodie a nejrůznější veřejné švejkování. Je nám fuk, jak se objekt našeho zájmu jmenuje - papež, Halík, Mekka, tchýně, handicapovaní, prezident....Stačí nám, že si něčím naběhne na vidle našeho zájmu...a tu máš....PRavou DEmokratickou Legraci! Jak to bylo s karikaturu u nás už v 19. století ukazuje kniha Karikatura a její příbuzní.
 | Tomáš Weiss, Roman Prahl
Literatura u nás trpí několika nemocemi. Jednou z nich je, že ubývá důvěryhodných značených cest. Mezi specializovanými literárními časopisy a čtenáři není moc mostů. Osobně za jeden z nich považujeme Knižní pól. I proto jsme rádi, že ho můžeme v textové podobě pravidelně nabízet. Původně je totiž připravován pro Český rozhlas 3 - Vltavu, což je mimochodem vůbec místo literatuře zaslíbené.
Recenze

Knižní pól Zdenko Pavelky - Orwell, Bauman, konec volného trhu, podezřelý Havel a Černá zrna

Literatura u nás trpí několika nemocemi. Jednou z nich je, že ubývá důvěryhodných značených cest. Mezi specializovanými literárními časopisy a čtenáři není moc mostů. Osobně za jeden z nich považujeme Knižní pól. I proto jsme rádi, že ho můžeme v textové podobě pravidelně nabízet. Původně je totiž připravován pro Český rozhlas 3 - Vltavu, což je mimochodem vůbec místo literatuře zaslíbené.