Les mytág čili cesta do pralesa

/ Radek Hochmal

Dobrodružná výprava Stevea Huxleyho do hlubin Ryhopského lesa v anglickém hrabství Kent není jen romantickou misí za záchranu milované dívky, ale především dalekou poutí do hlubin lidského nevědomí, k prapůvodním mýtům a kořenům lidské fantazie. Nabízí dětskou radost z objevování historie, jež nemá daleko k Zemanově Cestě do pravěku, ale také temnou, živočišnou, místy i erotickou úzkost vycházející z pohanských rituálů, mystérií a dávných kultických představ.
Dobrodružná výprava Stevea Huxleyho do hlubin Ryhopského lesa v anglickém hrabství Kent není jen romantickou misí za záchranu milované dívky, ale především dalekou poutí do hlubin lidského nevědomí, k prapůvodním mýtům a kořenům lidské fantazie. Nabízí dětskou radost z objevování historie, jež nemá daleko k Zemanově Cestě do pravěku, ale také temnou, živočišnou, místy i erotickou úzkost vycházející z pohanských rituálů, mystérií a dávných kultických představ.

Román Roberta Holdstocka, který otevírá volnou řadu knih o tajemných mytologických bytostech zvaných mytága, není žádnou novinkou. V originále byl publikován již v roce 1984, u nás pak série vycházela od poloviny devadesátých let v nakladatelství Polaris. Zajímavostí je, že příběh vlastně není zcela ukončen, a abyste se dozvěděli více o osudech hrdinů Lesa mytág, Steveovi a Guiwenneth, musíte sáhnout až k poslednímu, sedmému svazku s názvem Avilion. To ovšem neubírá ostatním dílům na atmosféře a poutavosti, například druhá kniha v sérii s názvem Lavondyss bývá tradičně považována za vůbec nejpozoruhodnější a rovněž nedávno vyšla v nakladatelství Ar­go.

Předem je důležité vysvětlit, kdo nebo co jsou vlastně ona titulní mytága, podle nichž se dokonce pojmenovalo i jedno malé žánrové nakladatelství. Nejsou to jen výplody lidské představivosti nebo líbivé sny, co přitáhne George Huxleyho a následně i oba jeho syny do hlubin dubového hvozdu. A nelze ani říci, že by šlo o obyčejnou zvědavost, když všichni tři postupně vyslyší jeho volání. Fascinace, erotická přitažlivost, nutkání, které může být silnější než touha po životě. Mytága jsou postavy z mýtů, hrdinové i běsové, které si lidé vymysleli – v časech útlaku, když chtěli postrašit děti, když potřebovali morálně povzbudit, když hledali vůdce nebo ideál, ke kterému by se upnuli. Obvykle za nimi stojí skutečná osoba nebo tvor, neboť každý mýtus má nějaký svůj předobraz – ty ovšem v lese mytág nenajdete. Žijí tu pouhé „nádoby“, zveličené i zbožštěné představy o těchto bytostech, které se od úsvitu věků skrývají mimo zorné pole našich myslí, zasuté kdesi v nevědomí. Ten, kdo jednou do lesa vkročí, začíná měnit jeho podobu. Naplňuje ony nádoby svými příběhy, svými představami, zasutými křivdami, tužbami, nevyřčenými přáními, téměř ztracenými vzpomínkami, smutnými i radostnými. Otiskuje se do podoby lesa a sám se napříště stává mytágem, i on totiž bude navždy změněn.

Holdstock netěží ze známých příběhů. Jeho vyprávění sice vychází z anglosaských kořenů, čím víc se ovšem vzdalujeme poznatelné, zapamatovatelné a ústně či písemně předávané historii našeho světa (jak poslední Huxley postupuje do útrob lesa), tím víc prorůstá na povrch autorova vlastní, uhrančivá mytologie. Hlavní dějovou linii prostupují desítky krátkých legendárních vyprávění, kosmogonických i antropogonických mýtů či příběhů stylizovaných do formy biblických podobenství.

Začátek o objevování tajemství lesa je podmanivý, ve druhé třetině, jakmile se do něj hrdinové vypraví, atmosféra zdánlivě zřídne. Tady je totiž zásadní se správně naladit – nejde o hrdinskou fantasy, je nutné si včas říct, že hlavním hrdinou vlastně není Steven, ale sám les, a jakmile tohle dokážete připustit, příběh vás vtáhne ještě víc a vy sami se stáváte takovým malým mytágem. Asi nejbližším titulem co do atmosféry je jen o rok starší Země vod od Grahama Swifta. Obdobnou úlohu lesa jako živoucího, všeprostupujícího organismu hraje v životě obyvatel kraje Fens ve Swiftově díle voda (a obdobně bděli nad lidskými osudy v antickém mýtu „dobrotiví“ bohové a ještě výše nad nimi moira – osud) a všudypřítomný silt, slizká naplavenina, která není ani vodou, ani hlínou, která na jedné straně pomáhá vytváření a srůstání pevniny, na straně druhé brání odtoku vody do moře a zajišťuje tak nové zaplavování. Budete-li se po přečtení Swifta cítit doslova „nacucaní“ vodou, páchnoucí bahnem a rybinou, po vstupu do Ryhopského lesa vám zase ještě dlouho bude v hlavě znít praštění kmenů a šustění listí v korunách stromů. Bude se vám zdát, že jste špinaví, s nepoddajnou rozbujelou kšticí nestříhaných vlasů na hlavě a neholenými vousy na tváři, a budete si zběsile drhnout směsici hlíny a smůly zpod „cizích“ nehtů. Tak tenká je v Holdstockově románu hranice mezi člověkem a přírodou.

Radek Hochmal, Literární bašta Dobré češtiny

Další články

Přestože začíná vydávání odkazu Antonína Brouska svazkem druhým, máme tedy v rukou Básnické dílo 2, je to naprosto jedno – Brousek je zde totiž představen jako překladatel, a řekněme to rovnou, překladatel skvělý. Je sice známou pravdou, že právě poetové jsou často dobrými překladateli poesie, daly by se ovšem
uvádět i příklady spíše opačné. Nic z toho pro Brouska neplatí, a ještě větší radost nás čeká při listování více než pěti sty stránkami excelentně vypravené knihy.
Recenze

Jak Brousek přemohl Hölderlina a další básníky

Přestože začíná vydávání odkazu Antonína Brouska svazkem druhým, máme tedy v rukou Básnické dílo 2, je to naprosto jedno – Brousek je zde totiž představen jako překladatel, a řekněme to rovnou, překladatel skvělý. Je sice známou pravdou, že právě poetové jsou často dobrými překladateli poesie, daly by se ovšem uvádět i příklady spíše opačné. Nic z toho pro Brouska neplatí, a ještě větší radost nás čeká při listování více než pěti sty stránkami excelentně vypravené knihy.
 | Josef Rauvolf
Heslo na Wikipedii věnované hebrejštině říká v jedné strohé větě v postranním sloupci: „jako hovorový jazyk mrtvá přibližně od 4. stol. př. n. l., znovuobrozená kolem roku 1880.“ A jak dodává Amos Oz, izraelský spisovatel, „příběh biblických rozměrů odvyprávěný s biblickou úsporností- významný jazyk byl náhle oživen jako suché kosti!
Recenze

Sladkosti a texty zkázy

Heslo na Wikipedii věnované hebrejštině říká v jedné strohé větě v postranním sloupci: „jako hovorový jazyk mrtvá přibližně od 4. stol. př. n. l., znovuobrozená kolem roku 1880.“ A jak dodává Amos Oz, izraelský spisovatel, „příběh biblických rozměrů odvyprávěný s biblickou úsporností- významný jazyk byl náhle oživen jako suché kosti!
 | Mirka Fojtíková
Literární redaktor a publicista Zdenko Pavelka si při informování o knihách v Českém rozhlasu vybral cestu dobrých zpráv. Tedy - nenaříká, že tohle je špatně a tamhle to je pitomé, ale referuje o knihách, které mu přijdou z pozice jeho čtenářské zkušenosti v pořádku. Ty hloupé nechává beze zmínky. Vždyť dobrých knih je taková spousta, škoda plácat místo na spílání.
Recenze

Knižní pól Zdenko Pavelky - hlavně Firewall a Koestler

Literární redaktor a publicista Zdenko Pavelka si při informování o knihách v Českém rozhlasu vybral cestu dobrých zpráv. Tedy - nenaříká, že tohle je špatně a tamhle to je pitomé, ale referuje o knihách, které mu přijdou z pozice jeho čtenářské zkušenosti v pořádku. Ty hloupé nechává beze zmínky. Vždyť dobrých knih je taková spousta, škoda plácat místo na spílání.