Geniální znalec lidské duše promlouvá

/ Josef Rauvolf

Švýcarský psycholog a myslitel Carl Gustav Jung je sice v povědomí mnohých spojován s psychoanalýzou, a tudíž i se Sigmundem Freudem, vše je ale – jak už to bývá – trochu jinak.  Stačí nahlédnout do svazku Rozhovory s C. G. Jungem, nabízejícím vybraná interview, která Jung v průběhu svého života poskytl. Obraz, jenž se nám rozvine, je opravdu velice široký, pestrý. Fascinující.
Švýcarský psycholog a myslitel Carl Gustav Jung je sice v povědomí mnohých spojován s psychoanalýzou, a tudíž i se Sigmundem Freudem, vše je ale – jak už to bývá – trochu jinak. Stačí nahlédnout do svazku Rozhovory s C. G. Jungem, nabízejícím vybraná interview, která Jung v průběhu svého života poskytl. Obraz, jenž se nám rozvine, je opravdu velice široký, pestrý. Fascinující.

  

Tvrdívá se, že Jungovy texty nejsou zrovna lehká četba, jeho archetypy se přitom ohání kdekdo, což je docela zábavné. Pravdou ovšem je, že číst Junga znamená nejen se zcela pohroužit do světa jeho uvažování, ale také – a to je možná ještě těžší, o to víc nás to však obohatí – být schopni si přiznat leckdy nepříjemné skutečnosti, které Jung osvětluje. A mít zároveň na mysli jeho výrok z roku 1946: „Čím jasnější je světlo, tím temnější je stín.“

Jung v téměř třiceti rozhovorech mluví o mnoha tématech, daných samozřejmě tím, kdo kladl otázky, udivující je přitom jejich záběr. Jung hovoří o rizicích našeho konání („Říkám: Jděte pomalu. Jděte pomalu. S každým dobrem přichází odpovídající zlo a s každým zlem odpovídající dobro. Nehoňte se příliš rychle za jedním, pokud nejste připraveni čelit tomu druhému.“) i boje za „dobrou věc“ („Z člověka se vždycky stává to, proti čemu bojuje. Když člověk s něčím bojuje, musí se k tomu dostat velmi blízko a je pravděpodobné, že ho to nějak nakazí.“), samozřejmě o psychoanalýze, Sigmundu Freudovi a vlastních terapeutických metodách, o východním myšlení, alchymii, snech i nevědomí. Často se ale vrací k tomu, jak důležité je podívat se sami na sebe. „Je snazší odletět na Mars nebo na Měsíc než proniknout do vlastní bytosti.“

Aniž by opomíjel naše potřeby („Všichni potřebujeme výživu pro svou duši“ ), nabízí i cestu: „Člověk se nikdy nesmí poddat strachu, ale musí si přiznat, že se bojí,“ a dodává: „Neměla by nás odradit dosti hloupá námitka, že nikdo neví, zda jsou tyto staré univerzální ideje – Bůh, nesmrtelnost, svoboda vůle a tak dále – ‘pravdivé’, nebo nikoli. Pravda je tady chybným kritériem. Člověk se může pouze ptát, jsou-li tyto ideje užitečné, a zda je člověku lépe a cítí svůj život jako úplnější, smysluplnější a uspokojivější s nimi, anebo bez nich.“ Jak prosté, že. A také: „Člověk, který je se sebou v míru, který se přijímá, přispívá nekonečně malým dílkem k dobru vesmíru. Řešte své soukromé a osobní konflikty a budete jednou miliontinou miliontiny snižovat světové napětí.“

S věkem se v rozhovorech dostával ke stále niternějším otázkám: „Skutečná práce se dokončuje v tichu a rozeznívá strunu jen v mysli několika málo jedinců. Existuje staré čínské přísloví, které říká, že pokud člověk, který sedí sám ve svém pokoji, myslí ty správné myšlenky, bude ho slyšet tisíce kilometrů daleko.“

Pokud se zatím nechcete „trápit“ s Jungovými spisy, a přesto získat přinejmenším představu o názorech tohoto mimořádného muže, právě svazek rozhovorů je ideální příležitostí, jakýmsi úvodem – a pak lze jít dál...

Josef Rauvolf, překladatel a publicista

Další články

Červen 1945. Lékařka Zinajda Berezovská, dobrovolnice Rudé armády, si po skončení války, přijíždí prohlédnout vyhlazovací tábor Osvětim-Birkenau. Prochází kolem plynových komor a zničených krematorií. Co je to, tam u třetího krematoria, nějaké papíry nebo...? Ten zaprášený sešit je deník. Odváží si jej do Omska, kde jej uchovává až do roku 1983, kdy umírá...To, co Berezovská tenkrát našla, byly zápisky židovské dívky, která přijela do Osvětimi z lodžského ghetta.
Recenze

Deník Rivky Lipszycové

Červen 1945. Lékařka Zinajda Berezovská, dobrovolnice Rudé armády, si po skončení války, přijíždí prohlédnout vyhlazovací tábor Osvětim-Birkenau. Prochází kolem plynových komor a zničených krematorií. Co je to, tam u třetího krematoria, nějaké papíry nebo...? Ten zaprášený sešit je deník. Odváží si jej do Omska, kde jej uchovává až do roku 1983, kdy umírá...To, co Berezovská tenkrát našla, byly zápisky židovské dívky, která přijela do Osvětimi z lodžského ghetta.
 | Tomáš Weiss
Tenktokrát se pravidelný pořad literárního redaktora a publicisty, který připravuje pro Český rozhlas, zaobírá hlavně "velkým rozkladem" - pohledem Nialla Fergusona a Karla Hvížďaly.
Recenze

Knižní pól Zdenko Pavelky

Tenktokrát se pravidelný pořad literárního redaktora a publicisty, který připravuje pro Český rozhlas, zaobírá hlavně "velkým rozkladem" - pohledem Nialla Fergusona a Karla Hvížďaly.
 | Zdenko Pavelka
Åsa Larsson s Ingelou Korsell doposud napsaly pět dílů ze série PAX. Série určené malým, mladým čtenářům, současně však série natolik poutavě odvyprávěné, že jí dost možná nepohrdnou ani rodiče. A jak už to u severské literatury bývá, napětím a mrazivem se nešetří...
Recenze

Za rohem číhá potvora

Åsa Larsson s Ingelou Korsell doposud napsaly pět dílů ze série PAX. Série určené malým, mladým čtenářům, současně však série natolik poutavě odvyprávěné, že jí dost možná nepohrdnou ani rodiče. A jak už to u severské literatury bývá, napětím a mrazivem se nešetří...