Tyranie: Stále ještě není pozdě

/ Josef Rauvolf

Nejnovější kniha amerického politologa a historika Timothy Snydera Tyranie přichází v pravou chvíli. A nyní je pouze na nás, zdali si Snyderova varování, ale především rady vezmeme k srdci.
Nejnovější kniha amerického politologa a historika Timothy Snydera Tyranie přichází v pravou chvíli. A nyní je pouze na nás, zdali si Snyderova varování, ale především rady vezmeme k srdci.

Situace je totiž, ať si myslíme, co chceme, a ať nám tvrdí kdo chce, co chce, docela vážná. Ne snad přímo kritická, ale téměř... Řeč je o tyranii, stavu, kdy "na sebe jedinec nebo skupina strhnou moc anebo momentální držitelé moci pro vlastní prospěch obcházejí ustanovení zákona." A přestože Snyder, u nás dostatečně známý svými oceněnými knihami Krvavé země a Černá zem vychází především ze situace ve Spojených státech, ovšem bylo by velice naivní a nezodpovědné si myslet, my že jsme za vodou. Ne, nejsme, a stačí číst noviny či sledovat zprávy, prohlášení politiků, aby bylo vše jasné. A není snad třeba uvádět jména...

Snyder dal své rozsahem nevelké, obsahem však významné knize podtitul 20. lekcí z 20. století, jednotlivé kapitoly pak velice hutnou formou podávají analýzu té či oné hrozby a následně i rady, jak jejímu uskutečnění předejít, či jak se jí bránit. V podstatě se jedná o jakýsi program či spíše manuál do těžkých časů. Manuál, jak přežít.

Podobně jako v nějaké příručce, i Snyder řadí své kapitoly metodicky, od úvodní Nepodřizuj se předem, v níž konstatuje, že občané se často vzdávají svých svobod jaksi dobrovolně, a uvádí pro to řadu důkazů, přes nabádání k ochraně institucí ("Je ale zásadním omylem si myslet, že vládcové, kteří se dostali k moci prostřednictvím institucí, nemohou tyto instituce změnit nebo zničit – zvlášť pokud předem ohlašovali, že přesně to hodlají podniknout.") a varování před státem jedné politické strany (a my si můžeme připomenout současné volební průzkumy) až třeba k výzvě Věř v pravdu ("Kdo se vzdá faktů, vzdává se svobody. Jestliže už nic není pravda, nikdo nemůže kritizovat držitele moci, protože se nemá o co opřít. Jestliže nic není pravda, pak je všechno spektákl. A ti s nejnaditější peněženkou si zaplatí nejvíc oslepující světla.")

Snyder apeluje na zdravý rozum, na to, abychom nad vším přemýšleli a tupě a otrocky nepřejímali vše, co je nám servírováno – jakkoli by nám to přitom znělo příjemně. S tím se pojí nezávislost médií, již je třeba chránit – a opět si můžeme připomenout útoky našich politiků proti veřejnoprávní televizi a rozhlasu. Čirou náhodou jsou to přitom právě ti politici, kteří mají na hlavách másla nejvíce. Je třeba bránit svobodu slova, byť již Platón věděl, že právě demagogové se domáhají tyranské moci zneužíváním svobody slova. A je třeba bránit právo na shromažďování, protože  jak píše Snyder, "všichni velcí nepřátelé svobody ve 20. století byli odpůrci nevládních organizací, charit a podobných sdružení... i současní autoritáři jsou alergičtí na samu myšlenku svobodného sdružování a nevládních organizací..."

Na základě historických zkušeností pak přidává další varování: "Moderní tyranie je cílená manipulace se strachem. Až dojde k teroristickému útoku, měj na paměti, že autoritáři podobných událostí využívají k utužení moci."

Informací nabízí Timothy Snyder dostatek, nyní je to na nás. Jak se říká, chytrému napověz...

Josef Rauvolf, překladatel a publicista

Další články

Novela Josefa Pánka Láska v době globálních klimatických změn působí jako zjevení. Je to současné literární dílo, které se svérázným plynutím řeči snaží formulovat vykořeněnost dnešního člověka a z perspektivy světoobčana tematizovat omezenost rasismu a xenofobie.
Recenze

Česká próza v době globálních změn - nad indickou novelou Josefa Pánka

Novela Josefa Pánka Láska v době globálních klimatických změn působí jako zjevení. Je to současné literární dílo, které se svérázným plynutím řeči snaží formulovat vykořeněnost dnešního člověka a z perspektivy světoobčana tematizovat omezenost rasismu a xenofobie.
 | Karel Kouba
Už to bude měsíc, co probral ve svém rozhlasovém Knižním pólu literární redaktor a kavárník Zdenko Pavelka novinky, které si přinesl z květnového knižního veletrhu Svět knihy. Jenže co je to měsíc v životě knihy? Tak se nechte pozvat na veletržní novinky malých nakladatelů:
Recenze

Knižní pól Zdenko Pavelky

Už to bude měsíc, co probral ve svém rozhlasovém Knižním pólu literární redaktor a kavárník Zdenko Pavelka novinky, které si přinesl z květnového knižního veletrhu Svět knihy. Jenže co je to měsíc v životě knihy? Tak se nechte pozvat na veletržní novinky malých nakladatelů:
 | Zdenko Pavelka
Walter Benjamin, německý filosof, esejista a literární kritik to neměl se svou knihou Původ německé truchlohry, jež nyní vychází česky, snadné. Když ji v roce 1925 předložil jako habilitační práci, byla odmítnuta – o rok později ale vyšla knižně a dnes patří k základním textům svého žánru.
Recenze

Odmítnutý, a přece uznávaný Walter Benjamin

Walter Benjamin, německý filosof, esejista a literární kritik to neměl se svou knihou Původ německé truchlohry, jež nyní vychází česky, snadné. Když ji v roce 1925 předložil jako habilitační práci, byla odmítnuta – o rok později ale vyšla knižně a dnes patří k základním textům svého žánru.